ØKER SIKKERHETEN VED ARBEID I HØYDEN Kongsberg brann- og redningstjeneste gjennomførte i høst kurs i Arbeid i høyden for alle deltids- og heltidsansatte i beredskap og brannforbyggere (foto: Kongsberg brann- og redningstjeneste). 

HomeMateriell/Stasjoner

ØKER SIKKERHETEN VED ARBEID I HØYDEN 

God sikring ved arbeid i høyden har vært en mangelvare i brann og redning i mange år og det har gjennom årene vært flere tilfeller av mannskap som skadet seg. Kurset Arbeid i høyden kom i gang i 2021 og ett brann- og redningsvesen som har kjørt opplæring for sine ansatte er Kongsberg brann- og redningstjeneste. Det har ført til økt bevissthet og gode løsninger for sikkert arbeid i høyden.  

 

Underbrannmester Fredrik Høe i Kongsberg brann- og redningstjeneste er en av 17 regionale instruktører i Arbeid i høyden. Han sier at kurset har blitt mottatt veldig positivt. 

 

  • Vi er alle kjent med hendelser hvor brannmannskap har falt ned. En slik skade kan være fatal for den det gjelder og for samfunnet betyr dette mye i kostnader. Da jeg ble sendt på instruktørkurset var det med fokus på bedre egensikkerhet og en klar oppfordring fra ledelsen om tiltak for å ta vare på de ansatte.  

 

På instruktørkurset for regionale instruktører i 2022 deltok brannmannskaper fra hele landet. Disse skal formidle kunnskapen videre i sin region. Høe var godt fornøyd med kurset. 

 

  • Instruktørkurs var godt sammensatt med en teoridel første dag og praksis neste dag. Rune Sten Nilssen og de nasjonale instruktørene har utarbeidet gode løsninger for arbeid i høyden, men det er ingen fasit. Løsningene bygger på hvilke forutsetninger som gjelder, og kurset ga mange gode diskusjoner om mulige løsninger. Vi utarbeidet også øvelsesbeskrivelser som vi kan bruke under opplæringen regionalt.  

 

Kongsberg brann og redningstjeneste gjennomførte i høst kurs i Arbeid i høyden for alle sine deltids- og heltidsmannskaper i beredskap pluss brannforebyggerne. De har også kjøpt inn utstyr til stasjonene i Kongsberg og Hvittingfoss.   

 

  • Kurset ble tatt godt imot, men det er viktig å påpeke at kurset handler om mer enn fallsikring slik enkelte tror. Slokketaktikk og byggekonstruksjoner inngår i kurset og man må se dette i sammenheng med sikring. I sum øker dette bevisstheten rundt arbeid på tak slik at man blir bedre til å vurdere hva man bør gjøre. Det er blant annet ikke alltid nødvendig at flere mannskaper går på taket ved en pipebrann, sier Høe. 

   

Kongsberg brann- og redningstjeneste vil også på forespørsel arrangere praktisk kurs for eksterne i Arbeid i høyden.  

På Kongsberg har de bygget en takrigg med ulike taktyper hvor det kan trenes sikkert arbeid i høyden og slokketaktikk (foto: Kongsberg brann- og redningstjeneste).

TRENGER TILPASSET KURS 

 

Alle brannforebyggerne har gjennomført nettkurset på NAKOS og de praktiske øvelsene, men de ser behovet for et mer tilpasset kurs for deres yrkesgruppe. Det sier Tom Erik Galambos som er fagansvarlig for feietjenesten i Kongsberg brann og redning. 

 

  • Kurset har naturlig nok mye fokus på beredskap, men vi trenger mer tilpasset innhold og øvelser. Dette gjelder først og fremst for våre største utfordringer som er overgangen fra stige til tak og tilstrekkelig sikring når vi skal jobbe med begge hender på taket.  
  • Feiermesterens landsforening har tidligere utarbeidet en bransjestandard for sikring på tak, men vi ser at det er store variasjoner om hvordan denne blir fulgt. Noen bruker fullt sikringsutstyr hele tida, mens andre steder er det mindre fokus på sikring. En bedre standardisering slik kurset gir for beredskap ville vært en fordel også for brannforebyggerne. 

Feieryrket var tidligere kjent for endel skader, men Galambos mener at fallskader ikke er et stort problem lenger.  

 

  • Det er noe mørketall, men det kreves ikke en stor revolusjon for å redusere skader. Der hvor det skjer skader har dette sin årsak i mangelfulle vurderinger. En bedre opplæring og dermed større bevissthet vil bedre situasjonen. I tillegg kan vi bli tøffere til å kreve bedre utstyr, sier Galambos.