Category: Fagstoff

1 2 3 28 10 / 277 POSTS
Pilotforbundet får EU-hjelp i krav om røykdykkere

Pilotforbundet får EU-hjelp i krav om røykdykkere

Pilotforbundet i Parat har i mange år kritisert myndighetene for mangel på røykdykkere ved norske flyplasser. Nå er det mye som tyder på at dette blir [...]
ROGALAND FØRST UT MED EGEN SEKSJON FOR INNSATSLEDELSE 

ROGALAND FØRST UT MED EGEN SEKSJON FOR INNSATSLEDELSE 

Siden etableringen av syv-trinns modellen har fokuset på både utrykningsleder- og innsatslederrollene blitt mye større og krevende. Gjennom Brann og r [...]
ØKER SIKKERHETEN VED ARBEID I HØYDEN 

ØKER SIKKERHETEN VED ARBEID I HØYDEN 

God sikring ved arbeid i høyden har vært en mangelvare i brann og redning i mange år og det har gjennom årene vært flere tilfeller av mannskap som ska [...]
Veileder om akutthjelper avklarer ansvarsforhold

Veileder om akutthjelper avklarer ansvarsforhold

Akutthjelperordningen inngår som en viktig del av den akuttmedisinske kjeden som en avtalt førstehjelpsressurs. AMK- eller legevaktsentral mottar akut [...]
Nye arbeidstider i Sverige: Brannsjefer uttrykker bekymring.

Nye arbeidstider i Sverige: Brannsjefer uttrykker bekymring.

Da de nye føringene på 11-timers  døgnhvile slo ned i Sverige i våres, satte det i gang en sjokkbølge innenfor redningstjenesten. Igjennom flere [...]
Hvorfor dør brannmannskaper i USA? 

Hvorfor dør brannmannskaper i USA? 

Fire begravelser og enda 70 til i år.   Arnt Folvik, inforådgiver Vestfold interkommunale Brannvesen    Fire ganger [...]
FFI: Nå blir det lettere å øve på store kriser med farlige stoffer

FFI: Nå blir det lettere å øve på store kriser med farlige stoffer

En virtuell verden, militær simulatorteknologi og avanserte modeller for hvordan farlige stoffer spres. Det er ingrediensene i et nytt treningsver [...]
FELLES STAB OG DIGITALE LØSNINGER PÅ ROMERIKE  

FELLES STAB OG DIGITALE LØSNINGER PÅ ROMERIKE  

Operativ stabssjef Christian Kjeldal fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS forteller om samarbeid og nytekning ved ekstremværet Hans, &n [...]
FAGSAMLING RVR I LILLEHAMMER

FAGSAMLING RVR I LILLEHAMMER

Finans Norge Forsikringsdrift ved Restverdiredning (RVR) arrangerte den 33. samlingen siden det første i 1989 på Lillehammer 30. mai – 1. juni i år. D [...]
LOKALT UTRYKNINGSLEDERKURS DELTID 

LOKALT UTRYKNINGSLEDERKURS DELTID 

Endelig blir det satt opp et lokalt kurs! Det var det flere som tenkte da Harstad Brann og Redning sto som arrangør for et utrykningslederkurs for del [...]
1 2 3 28 10 / 277 POSTS