Oslo Brannkorpsforening

HomeSamarbeidspartnere

Oslo Brannkorpsforening

Oslo-brannmennenes forening ble stiftet 14. mai 1894. Da foreningen ble stiftet bestod korpset av ca. 100 mann.

De første programsakene til foreningen var bedre lønn, kortere tjeneste og sommerferie. Det ble skrevet et brev til administrasjonen og svaret var: «Administrasjonen ønsket ikke å stå i korrespondanse med foreningen!»

Vi har kommet et stykke på vei i, men fortsatt har vi saker som virker helt naturlig for resten av den arbeidende befolkningen, men som for oss ikke ser ut til å la seg løse uten et solid sammhold og engasjement. Eksempler på dette er høyere lønn, mere fri i helger, gode pensjonsvilkår og rett til å ta ut ferie når det passer oss. I tillegg arbeider vi kontinuerlig for medbestemmelse på arbeidsplassen og følger opp personalsaker fra medlemmer som trenger vår hjelp.


Styret i foreninga (valgt på årsmøtet 26.01.2017):

Leder: Espen Holmgren
Nestleder: Eskil Knag
Sekretær og pensjonisttillitsvalgt: Anna Lund Bjørnsen
Kasserer Marte Lund
Styremedlem: Thomas Stene-Johansen
Styremedlem: Rune Fremstad
Styremedlem: Morten Holtberget
Styremedlem: Roar Kristiansen
Styremedlem: Irfan Ashraf
Vara og feier representant: Chris Daniel Utengen
Vara og ungdomstillitsvalgt: Mads U. Løkkesveen

Vi trenger deres støtte, foreningen er ingen ting uten en aktiv gjeng med medlemmer!

Newer Post
Older Post

COMMENTS