Legger vekk striper og stjerner

HomeDiverse

Legger vekk striper og stjerner

Mosseregionens interkommunale brann – og feiervesen har som landets første valgt å ta vekk distinksjoner og fjerne ulike skjortefarger for avdelingene. Målet er et mer enhetlig inntrykk av hele brann- og feiervesenet. Så langt har ikke mangelen på distinksjoner ført til problemer, verken innad eller mot publikum

Ønsker enhetlig brannvesen
Mosseregionens interkommunale brann- og feiervesen (MIB) lagde tidligere i år en lokal særavtale, hvor blant annet uniformsreglement inngår. I reglementet er to typer tjenesteantrekk angitt. Det ene er antrekk med feltbukse og skjorte i marinefarge som benyttes av alt personell, også feiere ved tilsyn.  Det andre er et rent representasjonsantrekk. 
–    Vi ønsket å bygge ned skillene mellom avdelingene og fremstå utad som en enhet. Derfor ble vi enige om å prøve å ha lik bekledning og legge vekk distinksjonene. Prosjektet skal evalueres etter et halvt år, sier brannsjef Jack Hatlen.

Reaksjoner på å ha fjernet distinksjonene har man ikke merket hos publikum.
–    Vi lever godt uten striper og stjerner. Jeg tror folk er mest interessert i å vite hva vi gjør og hvilken funksjon vi har. Det går fram av navneskiltet vi bærer. Jeg tror også at et skilt med navn og funksjon vil gjøre det lettere å få frem hvilken rolle vi har. I dag tillegger media oss roller og funksjoner som er feil og hvem kan for eksempel vite hva en branninspektør gjør – er det en med en kontrollfunksjon eller er det en ledertittel? I eget hus er mangelen på distinksjoner ikke noe problem. Hvis noen ikke skulle vite at jeg er brannsjef, har jeg gjort en dårlig jobb i å vise meg fram, sier brannsjefen.

MIB ser nå på varianter for å få bedre frem navn og tittel på tjenesteantrekket. 
–    En variant er den svenske hvor navn og tittel/funksjon er brodert på plagget. En annen variant er et skilt, men det kan være upraktisk i vakttjeneste. Så er spørsmålet også om vi skal identifiseres med navn på alle plagg eller bare på enkelte plagg. I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig at navnet på brannmannen ikke kommer frem av sikkerhetsgrunner. På gata er det enkelt siden fagmerkingen identifiserer oss i forhold til funksjon, sier Hatlen.
 

COMMENTS