En ydmyk akademiker og gledesspreder

HomeDiverse

En ydmyk akademiker og gledesspreder

I en artikkelserie som ”Profilen”, der redaksjonen intervjuer mennesker som har profilert seg på en eller annen måte i brannmiljøet enten lokalt eller nasjonalt, er Erik Bleken et naturlig valg. Erik Bleken er senioringeniør i DSB sin enhet for ” Farlige stoffer og transport av farlig gods” og har til tross for en utdannelse som imponerer mange og skremmer vannet av flere, begge bena trykt plantet på jorda.

Profilen 
Erik Bleken
Født: 18.12. 1951 i Tønsberg
Gift med Unni, to barn. 
Arbeidsgiver:
DSB siden 1. mai 1990

Det finnes vel knapt en brannmann i Norge som ikke kjenner Erik Bleken. De som har hatt gleden av å ha Bleken som lærer/instruktør vil nok ikke glemme denne kunnskapsrike energibunten. Blekens unike evne til å formidle viktig budskap krydret med filosofiske betraktninger er et høydepunkt på mange kurs.

”Et mål i livet er å lære hele tiden og dø på hoppkanten med spørsmålstegn i panna”.

Utdannelse
Bleken tok sin akademiske embedseksamen: cand. real. ved Universitetet i Oslo der hovedfaget var biologi. I tillegg tok han fagene matematikk, kjemi, EDB, astronomi samt at han fulgte undervisningen i idéhistorie grunnfag. På Handelshøyskolen studerte Bleken miljø- og ressursøkonomi og organisasjonsteori og på Høyskolen i Vestfold ventet faget statistikk. På Sivilforsvarets sentralskole gjennomførte Bleken kurs i kriseledelse.
 

Etter å ha jobbet flere år i Oslo, som blant annet forsker på universitetet i Oslo, i NSB og i Norsk Data (Erik påstår at han fikk sparken da PC’n kom) ville Tønsberg-gutten tilbake til Vestfoldkysten. Den utlyste stillingen med hovedfokus på miljø og farlig gods i det daværende DBE, var forlokkende. Bleken så muligheten for å kunne bruke sine pedagogiske evner på en helt ukjent målgruppe som han på dette tidspunktet ikke kunne noen ting om. Som Bleken selv sa under jobbintervjuet: ” Jeg kan ingen ting om brann bortsett fra brennmaneter, ildfluer og brennesle”. Bleken følte allikevel at farlig gods lå nært utdannelsen hans, i det minste mye nærmere enn datamaskiner.

”Jeg vil bli glemt med glede, fordi alle husker de slemme menneskene, som Hitler, men ingen husker den greie naboen hans”.

Andre interesser
”Brannmannen” spurte Bleken om han hadde andre interesser enn farlig gods. 
– Jo da, i ca. 40 år har jeg vært en ivrig fugletitter i tillegg til å studere stjernehimmelen. Fikk forresten ny hobby i fjor, nemlig å studere øyenstikkere”, svarer Bleken. 
– Ellers så liker jeg å studere blomster og sopp og ta gode bilder samt at jeg er altslukende når det gjelder lesing. For åtte år siden var jeg med på å starte en filosofiklubb i DSB der også flere fra brannmiljøet og ellers deltok. 
 

”Leveregel: livet skal leves i det dypeste alvor, men ikke med alvorlig mine”.

Det er nok flere av oss som har hørt Bleken på radio opp gjennom årene da han deltok i en programserie på NRK over ca 80 – 90 programmer som gikk på natur og astronomi sammen med den ikke ukjente Rolf Kirkevaag. For tiden er Bleken med i en programserie i NRK Østafjells der han filosoferer rundt etiske begreper som for eksempel ondskap, skam, skyld, sannhet, løgn og tilgivelse.

Er den generelle kunnskapen om farlig gods god nok i norske brannvesen god nok?
– Den er under god utvikling, men jeg føler at brannfolka selv ikke føler seg helt trygge i dette faget.  Det er mange som tar eget initiativ og videreutdanner seg. Det er mange ildsjeler i brannmiljøet. Flere steder bør man vel likevel bli enda flinkere til å bruke IUA-midler til å øve seg og bruke de hjelpemidlene som finnes. Uhell med farlig gods har vi ikke så ofte, og det er lett å fokusere opplæringen mest på med vanlige hendelser.

Internasjonalt engasjement
– Jeg er involvert i to komiteer som sorterer under FN, og også i et annet internasjonalt møte der vi utvikler regelverk som for eksempel ADR/RID. Et av resultatene er at jeg har utviklet en ny fareseddel 5.2, noe som er nyttig for innsatsstyrkene, men som  koster mange penger og kanskje gjør meg til Direktoratets dyreste mann, sier Bleken litt humoristisk. 
– Videre så har jeg i samarbeid med representanter fra fem andre land i en årrekke vært med på å utvikle Haz Mat-programmet. Jeg er også norsk representant i CTIF Haz Mat-kommisjonen, der jeg er formann i en gruppe som tar for seg regelverksutvikling. En viktig målsetning er å gjøre situasjonen bedre på alle måter for brannmannen som ankommer et farlig gods skadested.

”Jeg visste ikke når jeg begynte hvor gøy det er å undervise. Det å kunne flytte ideer fra ett hode til et annet er fascinerende”.

Hva er og har vært dine største utfordringer?
– På jobb så er det å lære meg til å snakke behagelig. Jeg er en direkte person, men det kan støte enkelte folk for det kan se ut som at mange ikke tåler at man sier sannheten rett ut. Jeg prøver å lære meg å snakke litt rundere og prøver å være mer tålmodig, sier Bleken. 
– Når det gjelder det faglige så er den beredskapsmessige delen av farlig gods en utfordring. Jeg hadde for noen år tilbake en enorm utfordring da jeg skrev en større skogbrannrapport fordi det kan være vanskelig å få forståelse for at det ikke hver gang er biologisk ”riktig” å slokke. Jeg ønsker å bidra til en problemorientert tenkning. Klar logisk tekning med problemdefinering og rasjonell metodikk og samtidig prøve å unngå synsing og selvforsvarsmekanismer som: ”Man må da ha tiltro til det man gjør”. 

Hvor henter du energien fra, hva ”driver” deg?
– Jeg var nervøs for å bli sett på som en akademiker i dette tøffe brannmiljøet, men synes jeg har fått veldig bra kontakt med brannfolk, og gode tilbakemeldinger og entusiasme gir energi. Tror jeg av natur er født utålmodig, en propell, men jeg synes det jeg driver med er veldig gøy. Jeg føler ikke at arbeidet er en jobb, men en hobby. Jeg er ateist og tenker at tragedien må jo være å ha et eneste liv for så å bruke opp dette på en JOBB (noe man MÅ), og ikke se på arbeidet som en hobby (noe man VIL).
Til slutt er det Blekens tur til å spørre ”Brannmannens” utsendte: ”Synes du jeg er for intens og masete eller er det til å holde ut”?

”Brannmannen” spurte to av Blekens mange samarbeidspartnere om deres mening om mannen.
Steinar Hustad, Fagansvarlig – brann og redning, Norges Brannskole:
(Hustad har gjennom mange år jobbet nært med Bleken gjennom ulike kurs ved Norges Brannskole)
 

– Uten Erik så er Brann-Norge fattig på kompetanse innen farlig gods. Han er en fabelaktig god støttespiller for brannskolen; ikke minst innen utvikling av læreplaner. Han er alltid veldig positiv overfor oss, ikke minst for de eksterne kursene, og han underviser fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør. Han er en person som alltid blir husket av elevene for sin kunnskap og sikkert også for kveldsseminarene på skolen der han ofte filosoferer rundt temaet manns- og kvinnerollen. Han bruker å si at ”dersom noen ordner en sixpack, så kommer jeg”. Når han er med på øvelser har han gjerne med seg en kikkert for å lete etter ørn eller andre fuglearter. Jeg husker en tur vi hadde sammen rundt Hinnøya, der vi ofte stoppet og hørte på ulike fuglekvitter hvorpå Erik kunne fortelle hvilke fugler det var.
 

Erik Bleken har frontet Haz Mat-programmet og har vært en frontfigur i Norge med hensyn til utvikling av undervisningsmateriell. Han er flink til å videreformidle alt nytt om farlig gods til brannskolen og til resten av brannmiljøet. For deltidsbrannvesen har han laget undervisningsmateriellet som omhandler farlig gods, i et enkelt og lett forståelig språk. 
Erik Bleken er alltid positiv overfor elevene og ber dem kontakte han dersom de kommer på spørsmål i etterkant og legger alltid igjen e-postadresse og telefonnummer”.

Jan Erik Andersen, Brigadesjef, Oslo brann- og redningsetat:
(Andersen har samarbeidet mye med Bleken, sist under utviklingen av Farlig Gods- håndboka)
– Erik Bleken er en særdeles kunnskapsrik mann som tar seg selv lite høytidelig. Han er ydmyk til tross for sin høye udannelse. Han setter ikke nesa i været og han kan omgås fotsoldatene. Han er definitivt ikke en type menneske man forventer å finne i et direktorat. Jeg vet at han er godt likt i hele Brann-Norge. Han sto nok ikke lengst fram i køen når det ble delt ut praktisk sans, men han er morsom og lett å ha med å gjøre. For meg og mange flere så er Erik Bleken en herlig type, avslutter Jan-Erik.

COMMENTS