Virker brannverninformasjonen?

HomeForebyggende

Virker brannverninformasjonen?

Det negative i dette er at det er tre branner innenfor industri som ødelegger denne statistikken. Brannene på Tomtekaia, ABC- teateret og en lagerbrann på Økern utgjør skader for 306 millioner kroner, alle tre brannene var i Oslo. Til sammenligning var industri- brannskadene i hele Norge på 602 millioner kroner.

Tendens

Ser vi på antallet bygningsbranner i Oslo, så hadde vi en nedgang i 1998 på syv prosent. Denne nedgangen fortsatte inn i starten på 1999 med 3 prosent, så snudde den til en oppgang på seks prosent i midten av 1999.  For å møte denne negative tendensen arrangerte vi en brannverndugnad i slutten av november og inn i desember.

Brannverndugnaden desember 1999

Vi utarbeidet en brannsjekk, med 10 sjekkpunkter, og på baksiden av A4- arket ga vi informasjon om hvordan man skulle opptre ved brann. Vi brukte det kommunale nettverket og spredde arket til flest mulig; bydeler, etater og tjenestesteder. Vi skrev brev til hjemmetjenesten, eldresenter, sykehjem og skoler. For å nå de fremmedspråklige, sendte vi brannvern på 12 språk til forskjellige innvandrerorganisasjoner, helsestasjoner, infotjenesten, sosialkontorene, barnevernskontorene, ambassader og biblioteker. Et viktig budskap på A4-arket var at man kan risikere avkortning i forsikringsutbetalingen og bot fra polititet hvis man er uaktsom. Vi fikk meget bra pressedekning, og noen leverandører annonserte for røykvarslere og slukkeutstyr. 
I desember 1997 hadde vi en lignende kampanje, men ikke så massiv som vi fikk til i 1999. Som kjent gikk antall branner ned med syv prosent i 1998. Det merkelige var at nedgangen var størst rett etter kampanjen. Første tertial var nedgangen på ca. 20 prosent før det jevnet seg ut i løpet av året. Var denne nedgangen tilfeldig? Kunne vi få til en lignende effekt med en ny kampanje?

Desember 1999 

Ser vi bare på antall bygningsbranner i desember 1999 (etter brannverndugnaden), var dette en god desember med bare 39 branner, i de siste årene har gjennomsnittet vært 52 branner.

En nedgang i branner i 2000 

Den positive tendensen fra desember 1999 har fortsatt inn i år 2000. Første tertial 2000 viser en nedgang i antall bygningsbranner på ca. 12 prosent i forhold til samme periode foregående år. Nedgangen var størst de første månedene. Det er vanskelig å si om denne nedgangen er innenfor en normalvariasjon, eller om det er andre faktorer som kan ha hatt innvirkning på statistikken.

Publisert: 05-05-2000

COMMENTS