Vinterberedskapen i Voss kommune

HomeFagstoff

Vinterberedskapen i Voss kommune

Vossebygda med sine 18000 km2 står overfor store utfordringar i tida som kjem når det gjeld beredskap og redning av personar som vil bruka naturen. Med dette meiner eg at det har utvikla seg veldig stor aktivitet i bygda med stor interesse for hyttebygging skianlegg ekstremsport og at det er ein trend i tida at folk skal i form, ut på tur, kjenna naturkrefter.

Tankevekkar
No er det mykje folk i fjellet over alt heile tida, slik at går det eit snøras er det stor sjanse for at det er folk i det. Dette har Voss brann og redning erfart etter at det rasa i ”Bodegaen” i fjor og me vart kalt ut til raset saman med dei fleste andre redningsetatane og frivillige organisasjonar. Ingen vart tatt av dette raset sjølv om meldinga lydde på 10 personar. Me fekk oss ein tankevekkar på fleire område. For det fyrste so er det de same for oss kven som kjem fyrst til raset eller kven som kjem, det viktigaste er å koma den skadde til unnsetning og få berga personen. For å snu det heile på hovudet. Hadde det vore eg som låg i raset so var det det same kven som grov meg fram, berre det var nokon.

Vinterutrustning
Det andre me erfarte var at røykdykkarbekledning er dårleg bekledning å arbeida i ute i snøras. Me gjekk til innkjøp av vinterutrustning som i praksis betyr at no har me 6 fjellsekker som alle er utstyrt likt. Inne i desse sekkene er der vinterbekledning frå innerst til ytterst og frå tå til topp. I tillegg er der spade, søkestang, skibrille, truger, fotposar og skredsøkjar som eigensikkerheit. Der er også toalettpapir og fyrstikker. Sekken er kort og godt utrusta for at den som tar sekken med seg skal vera ute lenge i skikkeleg drittver.
Me har også i dette settet 6 skikkelege snøspadar som me kan ta med dersom forholda ligg til rette for det.

Planvogn
Me har jo Bergensbanen som me heile tida har fokus på. Skal me koma eit passasjertog til unnsetning har me ei planvogn berekna for å kunna køyra brannbilen på og få dradd denne opp til ulukkesplassen. Brannbilen skal då sjølvsagt ikkje nyttast som bil, men verktøykasse og varmekabin for redningspersonell.
Skjer det ei slik ulukke vil me kunna lasta på so mykje utstyr og folk frå ulike etatar som det er plass til før me drar avgarde. Proviant er sjølvsagt viktig på ein slik tur. Dei som drar skal også vita at der er eitt apparat i bakhand som skal syta for det administrative, avløysing og at dei vert ivaretatt på best mogeleg måte sjølv om sambandet skulle vera ute.

David Skjerven brannsjef, Voss brann og redning


Utstyr og kompetanse

Jeg fikk i oppgave av David å finne egnet utrustning til Voss brann og redning for arbeid i fjellet. Jeg fikk bistand av Oddvar Kvalnes som er HMS – beredskapsrådgiver for Voss kommune og inngår i det ene vaktlaget.
Utrykningstøy er som sagt dårlig egnet til bruk i fjellmiljøet.

Tomas Bellander, Voss brann og redning

Jeg har bakgrunn fra alpinmiljøet og bodd rundt om kring i verden på ulike skisteder der jeg blant annet har drivet en del med toppturer. I dag arbeider jeg dessuten litt ekstra for skipatruljen på Voss.

Opplevd baksiden
Dessverre har jeg opplevd baksiden av alt det vakre som et fint fjell kan by på, da jeg har et par venner som har omkommet i laviner. I tilegg har jeg selv sittet fast i et skred, noe som ikke er en morsom opplevelse. Det er voldsomme krefter i sving når snøen beveger seg og det trenger ikke snakk om store mengder før du får problemer når du havner inder snøen. 
Det som er viktig er at du har den rette sikkerhetsutrustningen samt at du vet hvordan du bruker den når du oppholder deg i fjellet.

Det er en utfordring at Voss er et deltidskorps, noe som begrenser mulighetene for å trene med utstyret. Vi har som David sa, en øket aktivitet i vår region og må forsøke å anpasse oss de aktivitetene som bedrives rundt oss.

Ingen skredeksperter
Ved et eventuelt skred eller ulykke i vår region, kan vi dersom vi blir anmodet bistå ulike organisasjoner som for eksempel: politiet, skipatruljen, luftambulansen eller Røde Kors. Vi er absolutt ingen skredeksperter, men mannskapene skal i det minste vite hvordan en skredsøker fungerer og kjenne reglene for hvordan man ferdes i fjellet. Vi har som sagt ikke til hensikt å overta noen andres ansvarsområde når det gjelder fjellredning, men vi kan komme raskt fram til skadestedet i og med at vi er en liten organisasjon.
 
Tredje person i fokus
Tiden er tross alt en viktig faktor for de som er utsatt for et skred, eller annen ulykke i fjellet. De som har problemer på fjellet bryr seg ikke om hvor hjelpen kommer i fra. 
Jeg håper at vi ikke får en profesjonskrig eller interessekonflikt i fremtiden mellom ulike etater og organisasjoner, for så profesjonelle må vi være at vi setter tredje person i fokus.

Vår utrustning bærer preg av et godt samarbeid med blant annet Hagløfs, Primus. Agungilak, Dale mm

Utrustning

 • Goretex stell
 • Ryggsekk 45 l, vanter fra Hagløfs
 • Undertøy fra Brynje
 • Skredsøker Barryvox
 • Lavinspade
 • Søkestang Barryvox
 • Hodelykt fra Primus (liten og smidig)
 • Toalettpapir, fyrstikker, lys
 • First aid kit
 • Forsterkninsgenser i ullfleece fra Dale
 • Fotposer
 • Truger
 • Ekstra kraftig spade
 • Goggles
 • Ullsokker
 • Bivackpose
 • Tykk lue
 • Kompass

Denne utrustning hjelper oss forhåpentligvis til å gjøre en bedre jobb på fjellet, men som sagt er det øvelser som gir ferdigheter. Vi har begynt med å gi basisinformasjon om skred til mannskapet og gjennomført noen praktiske øvelser med skredsøkeren slik at mannskapenes sikkerhet bli ivaretatt når de blir sendt inn i et rasfarlig område. De har også gjennomført øvelser, på et basisnivå med søkestenger. 
Neste steg blir å gjennomføre opplæring i riktig bruk av kompass.

I fjor fikk noen av oss være med Bergen brannvesen på en øvelse på Hamlagrø, noe som var et veldig bra tiltak. En takk til Bergen for samarbeidet.

Det kjennes godt at vi i dag er med i utviklingen av samfunnet rundt oss og at vi er godt utstyrt. Men nok en gang, det er beklagelig at vi får for liten tid til å øve. Med tanke på alt annet vi skal være gode på, som for eksempel skjærslukkeren så strekker ikke tiden til, men slik er nå en gang hverdagen i et deltidskorps.

Dersom leserne ønsker mer informasjon må dere gjerne ta kontakt med oss.

COMMENTS