Vil ikke assistere politiet

HomeDiverse

Vil ikke assistere politiet

Brannsjef Svein A. Istad i Molde nekter å assistere politiet ved ordensaksjoner.

Årsaken er krangel om ansvar og erstatning etter at politiet ikke vil betale for skade på brannbil under en biljakt ifjor.
Politiet trengte hjelp for å stoppe en stjålet tankbil i april i fjor og ba flere brannvesen om å stille opp med biler til å sperre veien. En brannbil fra Molde brannvesen, som ble satt opp som sperring, fikk skader da tankbilen sneiet borti. Brannvesenet ba politiet betale reparasjon av bilen og omkostninger med å sende brannfolk ut til aksjonen, til sammen vel 15.000 kroner. Dette vil ikke politiet og har sendt saken over til Politidirektoratet. De har gitt beskjed om at siden politiet bare hadde bedt om hjelp, uten å gi pålegg, er det ikke nødvendigvis politiet som er erstatningsansvarlig.

Brannsjef Svein A. Istad har nå bedt DBE om å drøfte saken med Politidirektoratet, og han har gitt sine folk ordre om å nekte politiet hjelp i ordens- og aksjonsoppgaver. Istad viser til at den materielle skaden er sekundær – verre er det at dette viste seg å være et farlig oppdrag der våre folk i verste fall kunne bli skadd, sier Istad.
– Her er det snakk om prinsipp, vi kan ikke sende brannfolk ut for å hjelpe politiet i farlige oppdrag uten å være sikker på hvem som har ansvaret hvis noe skjer, sier brannsjefen.
Brannsjefen vil heller ikke uten videre rykke ut om politiet kommer med beordring. I så fall vil han ha møte med politimesteren eller overordnet styresmakt for å få avklart ansvarsforholdet.

 

Publisert: 03-05-2003

COMMENTS