Verdige minnestunder ett år etter

HomeDiverse

Verdige minnestunder ett år etter

De mange omkomne brann- og redningsmannskapene i New York ble minnet 11. september flere steder. I Oslo og Bergen var det større markeringer av tragedien i fjor.

Representanter fra Regjering, Storting, ambassader og redningsetatene deltok i minnegudstjenesten som ble holdt i Oslo Domkirke denne dagen. Biskop Gunnar Stålsett holdt prekenen og artisten Jan Werner Danielsen sang.

Representanter fra politiet, ambulansetjenesten og brann- og redningsetaten samt flyselskapene holdt minneord om sine kolleger.
På kvelden ble arrangementet ”Ceremony of Light” avholdt utenfor Rådhuset i Oslo. Initiativtager Anne Cathrine Nilsen hadde lagt opp til en verdig minnestund hvor redningspersonell og representanter fra den amerikanske og britiske ambassade samt Oslo kommune deltok. En hilsen til New Yorks brannmenn ble lest av Oslos brannsjef Jon Myroldhaug. Byrådsleder i Oslo Erling Lae holdt minneord og Jahn Teigen sang melodien ”Kast våpen”. Anne Cathrine Nilsen leste selv diktet ”Firefighters Prayer”.  

Et stort antall mennesker var samlet ved Rådhuset med fakler til minne om de omkomne i New York.

Om lag 200 politi-, ambulanse- og brannmenn i Bergen hedret sine amerikanske kolleger 11. september. En prosesjon med redningspersonellet gikk fra Festningen over Bryggen og til Torgalmenningen. Flere hundre mennesker stoppet opp på Torgalmenningen og overvar markeringen som startet med at Bergen Brannkorps musikkorps spilte ”I ensomme stunder”. Deretter leste tidligere brannsjef i Bergen, Einar K. Gjessing en prolog før politimester Vidar Refvik talte.

Klokken 14.46 nøyaktig et år etter at det første flyet traff World Trade Center-bygningen, var det ett minutts stillhet på Torgalmenningen.
Underbrannmester Torkjell Helle var initiativtager til markeringen. Han fikk ideen etter å ha deltatt på De Nordiske Brannmenns Studiedager i mai.
– To norsk-amerikanske brannmenn som deltok i redningsarbeidet i New York i fjor, fortalte om sine opplevelser. Det gjorde et enormt inntrykk og det var vel etter det jeg fikk ideen, sier Helle.
 

Publisert: 05-09-2002

COMMENTS