Utvikler samarbeidet med Strømstad

HomeDiverse

Utvikler samarbeidet med Strømstad

Brannvesenet i Halden og Strømstad utvikler fortsatt samarbeidet de startet på i 2005. Nå ønsker de å se på felles øvelsesområde og mulighetene for fremskutt enhet lokalisert i nærheten av grensen.

Samarbeidet startet opp allerede tidlig på 90-tallet da grenserådet initierte samarbeid mellom brannvesenet i Halden, Aremark og de svenske brannvesen i Tanum, Dals-Ed og Strømstad. I tillegg kom ambulansetjenestene og politiet i regionen. 

Da ny Svinesundsbro ble åpnet i 2005 ble samarbeidet mer konkretisert gjennom prosjektet Interreg – grenseløst samarbeid. 
Prosjektet pågikk frem til utgangen av fjoråret. I løpet av de tre årene har man kartlagt risikoer i grenseregionen og gjennomført scenarioer og øvelser for å teste beredskapen både ved skogbrann, flyhavari, trafikkulykke med farlig gods, jernbaneulykke og brann i kjøpesenter på Svinesund. Øvelsene har gitt mye lærdom som brukes til å forbedre samarbeidet og beredskapen.  
Nå vil brannvesenet i Halden og Strømstad utvikle samarbeidet enda mer for å få mer konkrete resultater. Fra svensk side søkte man og fikk 400.000 kroner i EU-midler, mens Halden bidro med 50.000 kroner i form av arbeidskraft til å lage en rapport om fremtidige muligheter.

I rapporten har redningssjefen i Strømstad, Bernt Eriksson og brannsjef i Halden, Jens Lindstrøm tatt frem syv punkter som en arbeidsgruppe har analysert. Dette er:

  • felles utnyttelse av personell
  • felles utdanning
  • samøvelser
  • felles utvikling av operativt beslutningsstøtte
  • felles anskaffelse av spesialmateriell
  • teknisk samarbeid
  • utvikling av alarmplaner for rask ressursoppbygning

Ser bare muligheter
– Vi vil fremover arbeide aktivt med å utvikle samarbeidet som stadig blir bedre. I fjor bisto vi ved sentrumsbrann i Strømstad sentrum mens Strømstad hjalp oss ved skogbrann. Dette fungerte veldig bra og viser at potensialet for utvikling av samarbeidet er til stede, sier brannsjef Lindstrøm til ”Brannmannen”.
Grenseområdet bygges stadig ut på begge sider av grensen og utgjør en stadig større utfordring. Kjøpesenteret på Nordby hadde rekordomsetning i fjor og skal bygges mer ut. 
Halden brannvesen, som har kortest avstand til Svinesundsområdet, har nå førsteutrykning til området på begge sider av grensen. Samtidig rykker brannvesenet i Strømstad ut ved trafikkulykker i nordgående retning på E6 også inn i Norge. 
– For å sikre området enda bedre kan det være aktuelt å ha en fremskutt enhet lokalisert i grenseområdet. I tillegg til å gi raskere beredskap kan enheten brukes til å serve ansatte i objekter på grensen med øvelser.

– Vi har nå kartlagt risikoer og blitt så godt kjent med hverandre at vi ser nær sagt bare muligheter. Det finnes ingen formelle hindringer mellom landene selv om redningstjenesten er ulikt organisert. Dette ble avklart for mange år siden gjennom en felles avtale mellom de nordiske land. Praktisk er det kun små ting. Forskjellige typer slangkuplinger har vi løst ved å lage overganger og ulikt radiosystem er løst ved at vi har svensk radio på vår kommandobil og vice versa. Så vil vel dette kunne løses enklere da nytt digitalt nødnett etableres i begge land. Utstyret for øvrig er veldig likt ved at vi begge bruker BAS-konseptet, sier brannsjef Lindstrøm. 
Halden vil også vurdere mer formelt samarbeid mot kommunen DalsEd på svensk side hvor togtrafikken kommer over ved Kornsjø. Erfaringene fra samarbeidet i grenseregionen skal overføres til andre områder i EU.   
I disse dager jobbes det med å utforme en ny søknad om Interreg.-midler for å gjennomføre og konkretisere de områder som fremkommer i forprosjektet. Det vil i den sammenheng bli søkt samarbeid med næringsliv og offentlige etater på begge sider riksgrensen for oppnå en god forankring i alle ledd.


Halden brannvesen har 33 årsverk. Fire mann arbeider med brannforebyggende arbeid mens utrykningsstyrken er på fem mann. Tre av de fast ansatte og tre vikarer er svensker. Byen har ca. 28.000 innbyggere. 
Strømstad har to stasjoner med deltidsmannskaper. I Skee, sør i kommunen, er det en fire manns styrke mens stasjonen i Strømstad har en seks manns styrke. Byen har 13.000 innbyggere, men på sommeren mangedobles antallet.

COMMENTS