Utvidet siktelse i Oslo etter brann

HomeDiverse

Utvidet siktelse i Oslo etter brann

Brannsjefen, tidligere utrykningssjef og fungerende utrykningssjef i perioden samt leder for 110- sentralen, er i tillegg til grov uforstand i tjenesten også siktet etter brudd på brannlovens § 4, 8, 36 og straffelovens 48 A. Brannlovens paragrafer omhandler kommunens ulike plikter mht. organisering, kompetanse, rutiner m.m. i brannvesenet. Grov uforstand i tjenesten er ifølge loven en forseelse som kan straffes med bøter.

Den utvidede siktelsen kom dagen før foreldelsesfristen gikk ut for å kunne reise en siktelse, som er på to år. Brannen i Selvbyggerveien skjedde 8. januar 1998. Statsadvokat Pål Berg uttaler at det således bare er tatt de nødvendige skritt for å hindre at siktelsen foreldes strafferettslig.
Som tidligere omtalt fikk Oslo brann- og redningsetat kritikk for manglende rutiner og instrukser etter at en kvinne omkom i brannen

Selvbyggerveien. I fjor sommer var saken ferdig etterforsket fra politiets side og oversendt til statsadvokaten. Statsadvokaten returnerte imidlertid saken til politiet med beskjed om ytterligere avhør. I løpet av høsten ble først to brannmenn siktet og deretter enda en brannmann.

En vanlig reaksjonsform vil være at kommunen som arbeidsgiver idømmes en bot etter straffelovens § 48 A som omhandler foretaksstraff, dersom bedre rutiner kunne forebygd hendelsen. Dersom etterforskningen konkluderer med at det var manglende rutiner som førte til at kvinnen omkom, kan Oslo brann- og redningsetat og Oslo kommune holdes strafferettslig ansvarlige og statsadvokaten kan ta ut tiltale.
 

Publisert: 05-01-2000

COMMENTS