Uhell i acetylenfabrikk på Lade

HomeCBRNE

Uhell i acetylenfabrikk på Lade

Torsdag 8. november, litt etter halv tre på ettermiddagen, kunne de aller mest observante naboene til AGA på Lade i Trondheim høre et svakt, fjernt drønn. Årsaken var en eksplosjon i AGAs acetylenfabrikk. Den direkte årsaken var antenning av utlekket acetylengass.

Lekkasjen av gass kom etter at det hadde skjedd en trykkoppbygging inne i acetylengeneratorens materør, som følge av det over tid hadde bygget seg opp kalkavleiringer i tilførselssystemet for karbid. Etter at tilstrekkelig trykk hadde bygget seg opp, ble karbidcontaineren på toppen av generatoren løftet opp fra tetningen mellom generator og container, og gassen kunne strømme fritt ut.
Kalciumkarbid utvikler acetylen når det kommer i kontakt med vann og utgjør råstoffet i acetylenproduksjonen. Årsaken til kalkavleiringene var for dårlig kvalitet på varen.

Antennelsen har etter all sannsynlighet skjedd på grunn av statisk ladete partikler i den utstrømmende gassen. Denne effekten er den samme som man får om man lar acetylengass strømme fritt ut fra en acetylenflaske.
Sannsynligheten for antennelse er meget stor.

Det var tre mann inne i fabrikken da eksplosjonen skjedde. Øyeblikkelig ble nødstopping av anlegget iverksatt, og nitrogenspyling av generatoren og matesystemet for karbid satt i gang. Deretter gikk to av dem ut, mens den tredje gikk opp på «karbidloftet» for å inspisere forholdene. Han kunne konstatere at den utstrømmende acetylengassen brant fra åpningen mellom container og generator.
I slike tilfeller er det rutine å la gassen fortsette å brenne. Etter ca. en halv time slukket flammen av seg selv fordi gassutviklingen opphørte.

Gassutviklingen stopper først når karbiden ikke lenger reagerer med fuktigheten i denne delen av systemet. Hvis man slukker brannen vil den gass-skyen som utvikler seg, lett kunne være årsak til nye eksplosjoner.
Bygningen hvor acetylenproduksjonen foregår er oppfort i betong. Den er utstyrt med avlastingsflater i tilfelle eksplosjon. Disse flatene er rettet oppover, ikke ut mot vei eller naboer. Avlastingen av trykkbølgen skjedde slik den skulle, og det ble ikke nevneverdige skader på bygget, bortsett fra mindre sprekker i en brannmur og noen ødelagte dører.

Sikkerhetsinnretninger som nødstoppstystem og nitrogenspyling fungerte også slik de skulle. Acetylengeneratorer er av robust konstruksjon, og den ble heller ikke skadet som følge av uhellet. Generatoren som var utsatt for uhellet har vært i drift i 30 år og vi har vurdert den som meget sikker. Likevel kan vi i ettertid se at mindre konstruksjonsmessige endringer vil hindre at noe lignende skal kunne skje igjen. Videre vil vi for ettertiden være mer nøye med kontrollen av råvaren for den anvendes i produksjonen.
Etter at endringene på generatoren er utført og vi har revidert relevante prosedyrer og sjekklister, vil vi starte opp fabrikken igjen. Vi regner med at det vil skje i løpet av første halvdel av desember.

 

Publisert: 05-12-2001

COMMENTS