Tverrfaglig redningshelg på Fagernes

HomeRedning

Tverrfaglig redningshelg på Fagernes

5. – 7. september ble det arrangert en tverrfaglig tauredningssamling i Nord – Aurdal kommune. Brannvesenet i kommunen stod som arrangør.

Fredag kveld ble brukt til å repetere grunnleggende teknikker som knuter, taubruk, sikring, etablering av basepunkt og metodesett.
Lørdagen ble det avholdt to ulike øvelser. Den første øvelsen gikk ut på å frigjøre en fastklemt hånd mellom løpehjul og heiswire i en skiheis. Vedlikeholdsarbeideren satt fastklemt øverst oppe i heismasten. Oppgaven ble løst ved først å sikre innsatspersonell og pasient. Videre tiltak var stabilisering, frigjøring og evakuering ( nedfiring ).

Etter lunsj var det redning i silo som stod på programmet. Her skulle vi hente opp en person som hadde ”falt” ned i en sju meter dyp silo. Pasienten var delvis bevisst og klagde over smerter i bein og hofter. Etter en kort rådslagning mellom de ulike fagledere, ble det besluttet å sende en røykdykker ned med ekstra maske til pasienten. Dette hadde første prioritet, og markøren pustet på egen maske åtte minutter etter adkomst. Evakueringen ble foretatt med evakueringsseil og taljerigg. Taljeriggen har en teoretisk utveksling på 1 : 4. Lege med eget pusteapparat fulgte pasienten under hele evakueringen. For å gjøre arbeidet nede i siloen enklere, fikk pasienten luft fra eget flaskesett med lang mellomslange. Flaskesettet var plassert oppe ved basepunktet.

Søndag hadde vi ny øvelse der en syklist hadde kjørt av veien, og han lå et godt stykke nede i en bratt og meget løs veiskråning. Sikker adkomst ble løst med lang aluminiumsstige og tau som støtte. Pasienten ble stabilisert medisinsk og evakuert med redningsbåre og taljerigg. Stigen på stigebilen ble benyttet som festepunkt for taljeriggen.
Øvelsene ble gjennomført som om det skulle vært reelle hendelser, med deltagelse fra alle utrykningsetatene unntatt politiet.

 

Publisert: 03-09-2003

Newer Post
Older Post

COMMENTS