HomeDiverse

Tverrfaglig akutt- medisinsk samarbeid

Tverrfaglig akuttmedisinsk samarbeid (TAS) er et prosjekt startet av Norsk Luftambulanse som skal bidra til akuttmedisinsk opplæring blant utrykningspersonell og helsepersonell i primærhelsetjenesten nesten landet rundt. Mer enn ni millioner kroner ble samlet inn i aksjonen «Alarmen går» fra Norsk Luftambulanses medlemmer til formålet.

Alle landets kommuner ble tidligere i år tilskrevet med spørsmål om interessen for en akuttmedisinsk opplæring. Interessen var stor overalt, men kanskje mest i distriktene. Tilbakemeldingene har resultert i at Norsk Luftambulanse har laget to alternative  kurspakker som tilbys kommunene. Kommunene må selv søke om å få en slik opplæring. Opplæringen      sammenfaller med NOU 1998:9 «Hvis det haster … » og man tar sikte på å styrke de akuttmedisinske kunnskaper i landets kommuner og fokusere på hvor viktig tverrfaglig samarbeid er ved ulykker.
Så langt har 150 kommuner søkt om få arrangert kurs. Opplæringen har nå startet i en del kommuner og erfaringene har vært meget positive. Øvelser legges opp til hva den enkelte kommune måtte ønske. I Hemsedal arrangerte man en øvelse med ulykke i en skiheis, noe som kan være en potensiell mulighet i akkurat denne kommunen.
De ulike utrykningsetatene gis en differensiert opplæring hvor ambulansetjenesten og helsetjenesten i kommunene får en utvidet opplæring. Opplæringen avsluttes med en samvirkedag hvor man samkjører etatene. Man regner med å avvikle 70 opplæringer i løpet av 1,5 års tid.
 

Publisert: 07-05-1999

COMMENTS