Tungredning satt i system!

HomeRedning

Tungredning satt i system!

Som en følge av innlegget til Kjell Kjensli i nummer 3/2009 av bladet, ønsker jeg her å komme med noen syn fra en deltaker på det nevnte kurset om Tung Redning.

I vårt yrke er vi alltid ute etter å forbedre oss i forhold til hendelser vi kommer ut for, og jeg vil ikke karakterisere meg selv som noen ekspert på tung redning. Jeg reiste så til Sverige på kurs med invitasjon fra Braco, med forhåpning om mer lærdom om temaet. Jeg må bare få sagt det – kurset innfridde på alle måter. Noe ble repetering og mye annet ble nyttig lærdom. De øvrige kursdeltakerne deler nok mitt syn her. Denne gruppen besto av flere erfarne brannfolk fra vårt langstrakte land.

Ingen fasitløsning
Jimmy Säfström innledet kurset med å si: ”Jeg prøver å understreke at de måtene som jeg benytter til tung redning, er eksempler på hvordan det kan gjøres. Det er på ingen måte noen fasit som sier at slik kan det gjøres. Dette er en innføring til dere slik at dere kan videreutvikle og tilpasse tung redning i eget brannvesen”.                                                                                                                                              Når en profilert og dyktig norsk brannmann som Kjensli må komme med kommentarer og korrigeringer i vårt gode fagblad med grunnlag fra ett enkelt bilde, da bestemte jeg meg for dette innlegget. Han nevner for eksempel at etter hans syn settes hurtigfrigjøringen 10 år tilbake om dette får gjennomslag. Dette kurset handlet ikke om hurtigfrigjøring, kjettingmetoden, Oslometoden eller Load and Go i det hele tatt. Kurset omhandlet om konstruksjoner (buss/lastebil), stabiliseringsproblematikk, og løfteteknikker. Det meste omhandlet ulykker med buss, fremgangsmåter, faremomenter og utfordringer rundt dette.                                                                                                                             

Som sikkert kjent for de fleste, så praktiserer svenskene mye bruk av sylinder. Jimmy Säfström var veldig interessert og hadde veldig tro på den ”norske” metode, derfor kjørte vi en demo siste dag på kurset basert på noe i likhet av denne. Og Jimmy demonstrerte ”sylinder” metoden, og faktisk fungerte dette også bra. Men bli ikke overrasket om han tar kontakt med noen av dere for å lære seg mer om den ”norske” metode.        

Når det gjelder noe av utstyret vi benyttet på dette kurset, ble ikke dette akkurat demonstrert av en typisk selger. Jimmy Säfström sa vel det han mente om forskjellige ting, og presiserte godt om andre løsninger/alternativer. Men vi fikk oppleve at utstyret, som blant annet Braco leverte til formålet, absolutt holdt mål. Det ligger nok mye tilsvarende utstyr ubrukt rundt omkring i landet. En gang kjøpt inn i god tro, men uten riktig oppfølging og kunnskap om dette. Det er faktisk bra det finnes leverandører i Norge, som leverer utstyr også. Det må bli opp til hvert enkelt brannvesen om behovet er der, men hvorfor ikke delta på tilsvarende kurs? Da ser vel man lettere behovet, enn ”kjekt å ha”-prinsippet.

Ønsker ny kunnskap om temaet
Jeg tror alle brannvesen i Norge organiserer seg ved utrykninger for nettopp hurtigfrigjøring, akkurat på grunn av den gode jobben som blant annet Norsk Luftambulanse har gjort og gjør. Alle ønsker vel de involverte raskest mulig ut og vi i Norge begynner vel å bli relativt dyktige på dette? Vi vet og har sett hvor effektivt det er og vi ser hvordan ting fungerer bedre tverrfaglig. Men vi må heller ikke være så naive og tro at ingen andre kan tilføre oss ny kunnskap og lærdom om dette emnet. Sjeldent er vel en ulykke et ”skoleeksempel”. Ingen hendelse er lik, og det er ikke alltid hendelsen fortsatt er på veien.

Det skulle ha vært meget interessant å ha sett en statistikk over hvilken frigjøringsmetode som blir benyttet på alle trafikkulykkene. Jeg velger å tro at det fortsatt er bruk av tradisjonelt utstyr som troner øverst.  Vi må heller ikke glemme at det er store variasjoner tidsmessig rundt omkring i landet på tilgjengelige ressurser som for eksempel bergingsbiler, ambulansepersonell, og politi.I Oslo og andre store byer er vel dette noe enklere vil jeg anta. Derfor er alt av ny kunnskap, innblikk, forskjellig problematikkløsning om emnet hjertelig velkommen hos meg. Dette er også grunnet sikkerheten til egne mannskap. Slutt heller å kritisere andre lærekrefter, og skriv heller nyttige innlegg som tilfører oss mer lærdom om emnet. 

Avslutningsvis vil jeg få takke de andre kursdeltakerne og Hildegunn fra Braco for et bra kurs hos Jimmy Säfström. Jeg anbefaler også andre norske brannfolk om å delta på kurset.

COMMENTS