Trondheim brannkorps forening 100 år

HomeDiverse

Trondheim brannkorps forening 100 år

”Dette korpset kan ingen privatisere” sa brannsjef Gunnar Aa. Solbakken i sin ”hyllingstale” til Brannkorps foreningen.

Trondheim Brannkorpsforening og dets medlemmer feiret seg selv lørdag 5. juni sammen med innbydte gjester fra fjern og nær. På formiddagen var det åpent hus på brannstasjonen  og kl. 13.00 marsjerte hele korpset gjennom sentrums gater, eskortert av alle korpsets vogner med blålys .Det ble en heidundrende fest. Neste morgen kjente nok alle at de hadde vært med på noe stort , og utover ettermiddagen kom vi på at det var Trondheim Brannkorpsforenings 100 års jubileum vi hadde vært med på.

 

Festtalene

Brannsjef Solbakken var ikke bare  imponert over korpsets marsjering gjennom byens gater på formiddagen , men også det engasjement og innsats brannkorpsforeningen og dens medlemmer har lagt for dagen den siste tiden. Kvalitet og engasjement var også beskrivelsen av det arbeidet som var lagt ned av festkomiteen. Med brannkorpsforenings innsatsvilje, vil vi kunne stå imot ethvert forsøk på privatisering, mente Solbakken

Både brannkorpsforeningens formann Roy Hveding og brannsjef Solbakken var i sine taler inne på kampen mot privatisering og samarbeid mot dette. Begge kom også inn på tidligere  års mangel på samarbeid og det siste årets forsøk på å ta opp tråden.

”Veien videre”

De siste årene har samarbeid med ledelsen stått sentralt i brannkorpsforeningens arbeid. Etter en lang prosess ble resultatet en arbeidsgruppe satt sammen for å jobbe fram samarbeidsformer. ”Veien Videre” ble navnet på prosjektet som ble styrt av eksterne konsulenter, men ansatte og ledelse var de som måtte finne løsninger og jobbe sammen for å nå mål. ”Veien Videre” ble avsluttet  tidligere i vår og grunnlaget for videre samarbeid og forståelse er lagt. Alle har et ansvar for å engasjere seg slik at prosjektet blir en suksess.

Festen

Jubileumsfesten ble holdt på Frimurelogen rett over gaten for brannstasjonen. Arrangements- komiteen hadde gjennom å holde en sammenkomst før middagen, hvor gaver ble utdelt og taler ble holdt, klart å holde et perfekt tidsskjema slik at feiringen ble startet i rett tid.
Middagen ble spisset med underholdning og taler av formann Roy Hveding og brannsjef Solbakken. Det ble også delt ut blomster og hedersbevisninger til tidligere formenn og slitere i brannkorpsforeningen .
Når det gjelder talere kunne Feskhandler Torske, formann i feskhandlerlauget på Bakklandet,  kanskje vært litt mer moderat da han beskrev i generelle vendinger våre gjester fra fiske- og fotballandsbyen Bergen, og deres egenskaper og ferdigheter i fiske- og fotballfaget.
 

Publisert: 07-07-1999

Newer Post

COMMENTS