Tør du å bruke din kreativitet?

HomeDiverse

Tør du å bruke din kreativitet?

Hva er kreativitet?
En måte å definere kreativitet på er:
  Kreativitet er evnen til å skape nye og nyttige resultater 
Ordet nyttig kan skiftes ut med vakker, hyggelig, morsom eller andre positive ord. Kreativitet kan også defineres på andre måter, via kreativ prosess eller kreativ opplevelse :
  Kreativitet er å være i en skapende prosess 
  Kreativitet er det som gir skaperglede eller tilfredsstillelsen ved å ha løst en oppgave 
Kreativitet har derfor både med resultat, prosess og opplevelse å gjøre.

Samfunnet stilles stadig overfor nye og vanskelig utfordringer. Arbeidsoppgavene blir ofte mer komplekse og mer krevende.
Hvorfor kreativitet?
Samfunnet stilles stadig overfor nye og vanskelig utfordringer. Arbeidsoppgavene blir ofte mer komplekse og mer krevende. Nye utfordringer skaper nye trender og nye måter å arbeide på. Å ta i bruk kreative metoder er en slik ny trend, og er en moderne måte å tenke på. Det er metoder og teknikker for å bedre kunne utnytte tilgjengelige ressurser for å løse problemer og utfordringer. Det finnes enkle, og lettlærte metoder og teknikker, men det finnes også mer kompliserte metoder. Kreative metoder kan gjøre det lettere å se og forstå problemer, utfordringer og muligheter.

Året 2009 var det europeiske året for kreativitet og innovasjon. EU kommisjonen ønsket på denne måten å øke bevisstheten om kreativitet og innovasjon både for personlig, sosial og økonomisk utvikling. Deres hovedbudskap er at kreativitet og innovasjon bidrar til økonomisk framgang samt sosial og individuell velvære.

Et eksempel
Da Oslo brann- og redningsetat i samarbeid med Nedre Romerike brann- og redningsvesen skulle bygge opp et nytt trenings- og opplæringssenter i 2004 ble det ikke leid inn konsulenter på oppbygging og utvikling av eiendom, men en konsulent i kreativitet. På denne måten ble all tilgjengelig intern kompetanse benyttet. Først ble det samlet inn ideer fra anlegg i både Danmark og Sverige. Deretter ble det arrangert idédugnad. Så ble nøkkelpersonell invitert til Gymsalen på Grorud brannstasjon hvor forarbeidene ble presentert. I slutten av prosessen ble treningssenteret tegnet. Det endelige resultatet var nært opp til disse tegningene. I dette arbeidet ble det brukt flere kreative metoder. Den viktigste metoden heter Kreativ problem løsning(CPS etter Creative Problem Solving).

Resultat ved å bruke disse kreative prosesser ved utviklingen av Lahaugmoen Kurs- og Kompetansesenter gjorde at vi fikk utløst masse skaperglede og engasjement i prosjektet. Underveis utviklet det seg eierskapsfølelse, stolthet og fellesskap. Alle disse positive elementene førte til at vi sparte penger, tid og fikk utnyttet den brede kompetansen vi har blant mannskapene.

Er du nysgjerrig på hva kreativitet kan gjøre for deg og ditt arbeidssted?

 

Finn-Gunnar Abildsnes
HMS – koordinator
Oslo brann- og redningsetat

COMMENTS