Superbrannmann for framtida

HomeDiverse

Superbrannmann for framtida

Brannmann Johan J. Eriksen i Levanger har sendt oss disse betraktningene om fremtiden. Det er med et ironisk blikk han ser for seg hvordan økte krav og utfordringer kan møtes samtidig som kommunene sparer penger.

Sitter her og leser Daily News der det står at Supermann, som bor i Metropolis, i ett tilfelle gikk inn i en enebolig med røykdykkerutstyr og pulverapparat og slukket brannen før resten av brannstyrken kom fram.

Dette er jo genialt, tenk hvor mye en kommune kan spare på å ha en fremskutt enhet 
som rykker ut alene på små oppdrag i stedet for å sende ut en haug med mannskaper som 
tapper kommunekassen for sårt trengte midler som kan brukes til andre gjøremål. 
Jeg tror tiden er her for å slippe til supermannen som i dag har masse verktøy å velge til bruk i brannslukking.

Det man trenger er et lett kjøretøy med 4×4 drift og en vanntank på ca 500 liter, One Seven-skumsystem og en skjærslukker samt noen håndslukkere av diverse typer, 
Redningsaggregat, vinsj til bruk på trafikkuhell og hjertestarter. 
Alt dette utstyret krever da ingen flere en 1 stk. supermann under arbeid, da dette er motorisert og kan leve sitt eget liv under aksjon. 
IR-kamera, feierutstyr til sotbrann, førstehjelpskrin, tørrdrakt til overflateredning samt en del små ”stæsj” av diverse verktøy må også til. 

Det er mange fordeler med denne Supermannen for deltidsmannskapene fordi han kan ha 
denne bilen hjemme under vakt, og ved alarm rykke direkte ut til skadested og gjøre jobben meget hurtig og kvalitetssikkert. Tenk hvor mye han sparer for kommunene og ikke minst den psykiske og fysiske belastingen for mannskapene når de ikke blir utkalt. De trengs da ikke alarmeres ved små oppdrag som sotbrann, røykutvikling i bolig, bilbrann, trafikkuhell etc. 
Jeg må også ta med et forslag til de som er døgnkasernert. De kan ha en supermann for hvert skift som rykker ut alene og tar seg av førsteinnsatsen, mens resten er backup på stasjonen og avventer om det er bruk for dem. Eller de roterer på stillingen slik at alle kan opparbeide seg god kunnskap på å være supermann. 

Supermannen trenger ikke noen HMS, den regulerer han selv avhengig av situasjonen på stedet. Som for eksempel ved røykdykking kan slangen på trommelen reguleres ved at den ikke er lengre en 50 meter. Er det ikke vann nok så tar en jo med en håndslukker i tillegg. Ved bilulykker der bilen ikke brenner, holder det med et pulverapparat som sikring under frigjøring. Det er tap av tid å legge ut for mye slanger og utstyr på skadestedet da det er pasienten som er det viktigste da. 

Ja kjære konstabler, med en slik ordning tror jeg at vi skal få ned utgiftene til kommunene, 
samt raskere utrykninger til diverse hendelser som gjør at vi trygger innbyggernes ve og vel. 
Det er vel det vi ønsker.

COMMENTS