Styrker akuttberedskapen

HomeDiverse

Styrker akuttberedskapen

Fagforbundet og Stiftelsen Norsk Luftambulanse går sammen om å styrke akuttberedskapen i distriktene. Kommunalminister Liv Signe Navarsete applauderer samarbeidet.

Prosjektet «Mens vi venter på ambulansen» har fått svært gode tilbakemeldinger fra både pasienter og pårørende i seks kommuner i Troms. Nå får kommuner i Midt-Norge og Sogn og Fjordane tilbud om å være med. Fagforbundet går inn med økonomisk støtte på seks millioner kroner. – Vi er svært takknemlig for støtten fra Fagforbundet. Uten disse pengene ville vi ikke hatt råd til å utvide prosjektet, sier generalsekretær Åslaug Haga i Stiftelsen Norsk Luftambulanse som står bak prosjektet.

Yrkesfaglig tilbud 
–    For oss handler dette både om å styrke kvaliteten på akuttjenestene i distriktene, og samtidig å gi våre medlemmer, spesielt blant deltidsbrannkorpsene, et bedre yrkesfaglig tilbud, sier leder i Fagforbundet, Jan Davidsen. 
Han både håper og tror at brannpersonell får bedre kompetanse på akutt livreddende førstehjelp og føler seg tryggere i jobben med den kunnskapen i ryggen, selv om de ikke rykker ut på akuttoppdrag like ofte som i mer sentrale strøk. 
–    Når vi ser hvordan kommersielle selskaper spiser seg inn i offentlig sektor, er det også viktig å videreutvikle kvaliteten på alle offentlige tjenester – ikke minst akuttberedskapen som betyr mye for innbyggernes trygghetsfølelse, fortsetter forbundslederen. 
–    Derfor mener vi det er riktig å samarbeide med frivillige organisasjoner som blant andre Norsk Luftambulanse når det både styrker det offentlige tilbudet og vil gi våre medlemmer et bedre yrkesfaglig tilbud, sier han.

Strålende samarbeid 
Kommunalminister Liv Signe Navarsete mener avtalen mellom Fagforbundet og Norsk Luftambulanse er et strålende eksempel på hvordan offentlig og frivillig sektor kan samarbeide til innbyggernes beste. 
–    Til syvende og sist handler akuttberedskapen om at folk kan bli boende på steder langt fra nærmeste sykehus og føle seg trygge selv om de har sykdommer som kan kreve akutthjelp. Nettopp denne tryggheten, uansett hvor i landet du bor, er noe jeg er veldig opptatt av, sier kommunalministeren.

Brannpersonell som førstehjelpere 
«Mens du venter på ambulansen» er inspirert av et tilsvarende svensk prosjekt. Det går ut på at lokale førstehjelpere, ofte brannpersonell, får grundig opplæring, og kan ta seg av alvorlig syke pasienter inntil ambulansebil eller luftambulansehelikopter kommer. 
I de seks kommunene i Troms er det utdannet 140 førstehjelpere ved 13 brannkorps. Mannskapene disponeres av medisinsk nødtelefon, og blir sendt ut for å gi livreddende førstehjelp ved ulykker eller sykdom. 
–    Vi har fått tilbakemeldinger om at lokale livreddere, som vi har utdannet, har bidratt til å redde liv, sier Åslaug Haga.

Håper på hele landet i 2015 
I 2012 skal prosjektet utvides. I første omgang vil åtte kommuner i Midt-Norge og fire kommuner i Sogn og Fjordane få tilbud om å være med. I 2013 vil det blir etablert førstehjelpsgrupper i Sør-Trøndelag og Aust-Agder. 
–    Vi er allerede i gang med å planlegge, og målet er å starte og utdanne personell i løpet av første kvartal i 2012. Det betyr at vi i løpet av et halvt år kan ha beredskapen på plass i en rekke nye kommuner, sier Åslaug Haga. – Jeg håper at vi i 2015 kan ha etablert dette over hele landet, sier hun. 

Newer Post
Older Post

COMMENTS