Steinar Garnaas

HomeDiverse

Steinar Garnaas

Vår kjære kollega Steinar Garnaas gikk bort 15. november etter kort tids sykdom. Det oppleves fortsatt som utenkelig at Steinar ikke er iblant oss.
Steinar Garnaas begynte i Oslo brannvesen i 1979. I løpet av sine 32 år i brannvesenet arbeidet han på flere brannstasjoner og hadde mange funksjoner. De siste årene var han stasjonsleder og brannmester på Smestad brannstasjon, en jobb han gikk helt opp i.

Steinar var utdannet tømrer og hadde en utpreget praktisk sans. Det kom til stor nytte da Oslo Brann- og redningsetat skulle få ny brann- og ambulansestasjon på Smestad. Som stasjonsleder la han ned hundrevis av timer i planleggingsarbeidet og i arbeidet med å flytte inn og etablere seg på ny stasjon. Uten hans utrettelige jobb for å få funksjonelle og flotte løsninger ville ikke brann- og ambulansestasjonen fremstått så flott som den gjør i dag. Det er derfor umåtelig synd at han ikke fikk oppleve å arbeide på stasjonen de siste årene av sin yrkeskarriere.

Vi som kjente Steinar satte stor pris på hans blide vesen og klare svar. Han bisto alltid med gode råd og han var en leder og ildsjel som alle hadde stor respekt for.   
Steinar var også meget aktiv i brannvesenets velferdsorganisasjoner som Idrettslaget og Oslo brannvesens Feriehjem Utengen, hvor han var leder de siste årene. Han gjorde også en bra og viktig jobb som kasserer og styremedlem i Oslo Brannkorpsforening i en periode.

Oslo Brann- og redningsetat har mistet et flott medmenneske og brannmann. Hvor var godt likt han var gjenspeilet seg i den store deltagelsen fra Oslo Brann- og redningsetat og fra andre korps i hans bisettelse. Savnet etter Steinar vil være merkbart lenge. 
Våre tanker går til Anne-Lise og Steinars tre døtre.

Kolleger og venner i Oslo brann- og redningsetat

COMMENTS