Sprinklet gjestehavn

HomeForebyggende

Sprinklet gjestehavn

Drøbak gjestehavn har som de første i Norge sprinklet gjestehavna. Med tiltaket får de ti båtplasser flere enn uten sprinkling.

Drøbak Marineservice er entrepenør for den nye gjestehavna som har 48 plasser. Per Otto Hansen er daglig leder i firmaet. Han drev tidligere med slokkeanlegg og har godkjenning for prosjektering av sprinkleranlegg.
– Da vi prosjekterte gjestehavna ble det laget en brannrapport hvor kravet til seksjonering kom frem. Med seksjonering for hver sjette til åttende båt ville det bety at ti plasser måtte avstenges. Da kom jeg på ideen om å montere et sprinkleranlegg til å danne vannvegger som kan fungere som begrensninger i tilfelle brann. I samarbeid med Follo Prosjekt og Sprinklerspesialisten rigget vi opp og gjorde forsøk med forskjellige rør og dyser før vi falt ned på det systemet vi nå har montert, sier Hansen.
Sprinklerdysene gir 60 liter vann i minuttet ved 1 bar trykk. Ved økt trykk vil vannmengde noe. Dysene har 80-90 graders spredning. På utriggerne mellom båtene er det montert fem dyser på de lengste uteliggerne på ti meter og tre til fire dyser på de kortere. Rørene er hengt opp under utriggerne og har fleksible overganger mot brygga. Sprinkleranlegget utløses ved at en kran ute på brygga åpnes.

Øker sikkerheten
Daglig leder i Sprinklerspesialisten, Morten Sundby mener bruken av sprinkleranlegg i en båthavn bare er en ny måte å se nytteeffekt av sprinkler på.
– Dette er et nytt bruksområde, men det handler egentlig bare om å tenke nytt med den lærdommen vi har. Anlegget vi har montert her er et vanlig sprinkleranlegg som kan monteres uten noen bruk av spesialdeler, alt utstyr er vanlig hyllevare.
Eier av gjestehavna, Frogn kommune er veldig fornøyd med løsningen. 
– For kommunen er dette en ren vinn/vinn-situasjon. Her får vi ti flere båtplasser samtidig som vi hever sikkerheten i båthavna. Nå skal vi sikre at rutiner for drift og vedlikehold kommer på plass slik at systemet i sommerhalvåret alltid skal være pålitelig, sier avdelingsleder bygg i Frogn kommune, Arne Krokeide.
I tilegg til sprinkleranlegget er 13 slanger montert i gjestehavna slik at branntilløp kan stanses raskt manuelt. 
– Sprinkleranlegget er primært beregnet for å redde mennesker, begrense brannen og gi mulighet til å fjerne båter før brannvesenet kommer. Vi vurderer også å opprette et felles grillsted og forby grilling om bord i båtene for å unngå branntilfeller, sier Hansen.

Brannvesenet positiv 
Brannsjef Ole Bjørn Kaasa i Søndre Follo Brannvesen IKS er positiv til sprinkleranlegg som seksjonering, men peker på at flere forhold må være på plass før anlegget godkjennes.
– Vi er opptatt av at systemet fungerer slik det skal til enhver tid. Det forutsetter gode rutiner for drift og vedlikehold. Samtidig er dette et kompenserende tiltak som ikke har vært brukt tidligere i en båthavn og som det ikke finnes noen godkjenning for. Det betyr at vi må avvente testing av anlegget før vi godkjenner dette. Men for all del, vi er positive til sprinkling, både i båthavner og ellers, sier Kaasa.


Veiledning til Forebyggende forskrift og tilsyn og tiltak sier dette om 
gjestebåthavner (§ 2.1)

For campingplasser og gjestebåthavner (der det overnattes i båtene) kan bestemmelsene knyttet til seksjonering og branncelleinndeling normalt ikke tillempes direkte etter TEK. Det bør likevel «seksjoneres» i form av avstand mellom enheter eller grupper av enheter.
I permanente gjestebåthavner bør fortøyning fortrinnsvis tilrettelegges med «ut – inn» fortøyning og ikke langs siden av annen båt. Det bør være en åpen seksjon på ca. to båtbredder for hver 6 – 8 båter som ligger fortøyd ved siden av hverandre. En annen løsning kan være at to og to båter fortøyes langs siden av hverandre.
For gjestebåthavner, som til tider blir besøkt av et stort antall båter som gjør det vanskelig å organisere fortøyningene som anbefalt, bør det etter risikoanalyse vurderes ekstra manuelt slokkeutstyr på land med lett tilgjengelighet, og/eller organisatoriske ordninger som vakt og lignende.
 

COMMENTS