HomeDiverse

Spesialutstyr ved tunnelulykker

Med stor kontinuitet har media forfulgt brannsikkerheten i tunneler. Artikler som er prisverdige og setter søkelyset på problemet om sikkerheten i tunneler og nødvendig utstyr. Den tragiske togulykken i Tyskland med ICE-ekspressen og byggingen av Gardermobanen med en 14 km lang tunnel fremkaller gåsehud hos redningspersonell som er ansvarlig for sikkerheten for reisende i tilfelle ulykker. Det mangler neppe på innsatsviljen hos redningspersonell generelt, men man ikke hjelpe effektivt når hjelpemiddel for spesielle ulykkestyper ikke holder mål.

Det er heller ikke holdbart å se at andre land disponerer bedre utstyr enn her hjemme, hvor spesialutstyr også er påkrevd. Dessverre blir slik utstyr ofte offer for budsjetter inntil ulykken kommer brått og med uhemmet styrke. Brannmannskaper som var med i redningsarbeidet etter den tyske toglykken nylig, var så preget av ulykkesscenarioet at de nektet avløsning med følgende ord: «Så lenge jeg gjør en innsats her, glemmer jeg å tenke. Under arbeidet kan jeg fortrenge følelser, de kommer like vel fort nok». De hadde mer enn nok materiell og mannskap, men den løsslupne kinetiske energien av 800 tonn i 200 km/t mot et kompakt hinder (brua) etterlot et kaos man bare ikke kan fatte.

Man kan med rett virkelig kreve at redningsetaten disponerer over utstyr for å kunne hjelpe på en profesjonell måte. Det er ikke holdbart å tenke i ettertid at vi kunne gjort mer, men våre tekniske muligheter var svært begrenset. Egne kjøretøy for tunnelredning
En uttalelse fra brannvesenet i Duisburg i Tyskland har preget seg inn i hodet mitt: «Man må alltid ligge i forkant av utviklingen». Ordene fulgte handling i Duisburg når en ny trikkelinje under elven Rhinen tvers gjennom flere bydeler ble tatt i bruk. Til åpningen av linjen sto man klar med to skinnegående redningskjøretøy som kan løftes av og på en krokbil. Kjøretøyene kan kjøres i begge retninger, og er drevet med dieselmotor. Hastigheten er 15 km/t. Redningskjøretøyene har to strømgeneratorer, lyskastere, tungt frigjørings- verktøy og akuttmedisinsk utstyr. Enheten kan også brukes ved trafikkulykker på overflaten.

Blindspor i Duisburgs sporveisnett og planoverganger sørger for at brannvesenet kan få plassert redningskjøretøyene på en enkel måte. Brannvesenet krevde denne muligheten og sporveisselskapet lagde ordentlige innkjøringsområder.
Duisburg er Tysklands ledende brannvesen når det gjelder tunnelredning og de oppfyller ikke minstekrav med sitt utstyr, men setter en målestokk for avansert tunnelredning. Utstyret spenner over alt fra enkle traller til en skinnegående trekkvogn som egentlig er et velutprøvd skogskjøretøy, men som kan brukes i tunneler ved å senke ned skinnehjul.
Også andre byer i Tyskland som har sporveisdrift eller jernbane i tunnel har konstruert løsninger i eget verksted som virkelig er praktiske og tåler en røff behandling.
Redningsinnsatser krever styrke både fra mannskaper, ledelse og ikke minst utstyr og dette utstyret inngår i et konsept som ikke bare begrenser seg på et innsatsområde for å ivareta fleksibilitet, mobilitet, kompatibilitet og økonomiske aspekter.

 

Publisert: 08-07-1998

COMMENTS