Skjerp sikkerheten!

HomeDiverse

Skjerp sikkerheten!

Samme dag som vi mintes våre 343 omkomne brannmenn i New York, omkom tre brannmenn under øvelse i Frederikshavn i Danmark. I noe som skulle være en variasjon fra de vanlige røykdykkerøvelsene i et betonghus, skulle brannmennene i Frederikshavn gjennomføre en tilsynelatende sikker øvelse i en trebygning. Tragisk nok endte dette med at tre unge brannmenn omkom

Ulykken viser oss behovet for god planlegging og gjennomføring av øvelser i objekter vi ikke kjenner. Mange norske brannvesen bruker rivningsklare trebygninger til øvelser og i disse ligger det potensiale til skader og tap av menneskeliv, hvis man ikke tar gode nok forholdsregler. Det er urettferdig å dømme øvelsesledelsen i Frederikshavn, men hendelsen viser oss likevel flere ting. Store trebygninger med mange rom øker mulighetene for at man kan rote seg bort. Samtidig er røykdykkerlag med fem personer uheldig fordi man kan få problemer med å holde kontakten. I tillegg tilsier brannutviklingen i dette tilfellet at det har vært store mengder brennbart materiale med god oksygentilgang, noe som har overrasket røykdykkerne.

Her hjemme har vi sett at diskusjonen om brudd på arbeidsmiljøloven, har dukket opp igjen etter at en røykdykker i Kristiansund gikk inn og reddet en kvinne uten å ha sikringsmann tilstede. Saken stiller igjen spørsmålet om i hvilken grad man skal kunne gjøre en egen vurdering ved en livredning. Vi har forståelse for at det er vanskelig for myndighetene å gi klare svar på denne problematikken og vi innser dilemmaet man kan komme opp i ved å gi en generell unntaksbestemmelse fra arbeidsmiljøloven for slike innsatser. En slik unntaksbestemmelse kan fort bli en «sovepute» og den kan gi det resultat at man ikke skjerper seg nok når det gjelder sikkerheten. Likevel tror vi at alle er tjent med en grenseoppgang for å få klarere retningslinjer og slippe spekulasjoner om straff.

Til slutt må vi nevne det gledelige faktum at myndighetene vil bevilge 3,5 milliarder kroner til TETRA- sambandet. TETRA med alle dets muligheter og trygghet vil være et stort løft for nødetatene i Norge, noe som også betyr mye for sikkerheten til redningspersonell i et mer og mer komplekst samfunn.
 

Publisert: 04-09-2002

COMMENTS