Restverditjenesten – til fordel for alle?

HomeDiverse

Restverditjenesten – til fordel for alle?

I "Brannmannen" nr. 2/2002 skriver lederen av RVR-tjenesten Svein Samuelsen om økt restverdiarbeid. Restverdirednings intensjon er veldig god og det er fint at Restverdiredning har avtale med 16 brannvesen om RVR-tjeneste som dekker totalt 322 kommuner. I samme artikkel skriver S

I samme artikkel skriver Svein Samuelsen at de har merket betydelig «misbruk» av tjenesten de siste 2-3 årene. Enkelte brannvesen rekvirerer RVR- bilen, for så å stoppe den underveis. I etterkant blir det sendt faktura slik at det spesifikke brannvesen mottar inntekter for tjenesten de har utført. Det er forståelig at dette ikke er intensjonen eller hensikten med RVR-tjenesten. På den annen side er det nok mange brannvesen som oppfatter RVR-tjenesten og måten denne drives på som uforståelig og lite motiverende.

Asker og Bærum brannvesen har anskaffet mye restverdi-materiell som benyttes for å hjelpe folk som utsettes for vannlekkasjer og branner. I mange tilfeller er vi i stand til å forestå alt restverdi-redningsarbeidet, uten at vi trenger å rekvirere restverdibilen fra Oslo. I 2001 var det totalt 69 tilfeller hvor vi utførte restverdiredning med eget materiell og hvor det ikke var behov for å rekvirere RVR-bilen fra Oslo. Siden vi ikke hadde rekvirert RVR-bilen, fikk vi ingen dekning for restverdi-arbeidet som var utført. Den avslåtte dekningen fra RVR-tjenesten utgjorde 86.000 kroner.

Får ikke dekning for arbeidet

Som en følge av at vi ønsker å gi våre innbyggere en god beredskap og har investert i mye RVR-materiell, får vi ikke dekning for restverdiarbeidet vi utfører. Dette oppleves som uforståelig og lite motiverende. Man fristes til å rekvirere RVR-bilen, selv om man har det nødvendige materiellet selv, for da får man dekning for RVR-arbeidet. Slik som RVR-tjenesten nå fungerer, er det en stor fordel å være blant de brannvesen som har avtale med Restverdiredning. Da disponerer man bil og materiell. I tillegg får man dekning for det restverdiarbeidet man utfører. Hvis man derimot har klart å utruste seg med eget materiell og ikke vil rekvirere RVR-bilen i utide, må man bære alle kostnadene selv.

Intensjonen til Restverdiredning er å hjelpe skadelidte. Slik som RVR-tjenesten fungerer i dag, er det en økonomisk ulempe at man har investert i eget materiell og kompetanse. Restverdiredning er finansiert av forsikringsselskapene og det er kanskje på tide at man begynner å sende regning for utført restverditjeneste til skadelidte, så får vedkommende få dekning for arbeidet vi har utført, gjennom sin forsikring.

Jeg tror det hadde vært klokt å gi dekning for det restverdiarbeidet som utføres uten at man har rekvirert RVR-bilen. Slik systemet er nå, blir nok RVR-bilen i mange tilfeller rekvirert, selv om man kan gjøre en fullverdig jobb uten denne. Dette kan bidra til å dempe motivasjonen til de som tjenestegjør på RVR-bilen. Jeg tror ingen brannvesen vil misbruke en ordning med økonomisk dekning for utført restverditjeneste. Den vil nok heller bidra til å fjerne frustrasjon og misnøye for at man ikke får økonomisk dekning for det samme arbeidet, som de brannvesen som har avtale med Restverdiredning.

 

Publisert: 04-07-2002

COMMENTS