Reduserer unødige utrykninger ytterligere

HomeDiverse

Reduserer unødige utrykninger ytterligere

Oslo Brann- og redningsetat (OBRE) har som målsetning å redusere utrykninger til unødige alarmer. Nå har inntektskravet til etaten blitt redusert med 2 millioner kroner, noe som gjør det mulig å følge opp dette arbeidet videre

I 2010 hadde OBRE 4500 utrykninger til unødige alarmer. Målsetningen for 2011 var å redusere dette med 20 prosent, noe man klarte. Men paradokset var at i inntektskravet til OBRE lå millionbeløp fra gebyrer fra unødige alarmer. 
–    Det er veldig positivt at vi nå har fått redusert inntektskravet, noe som gjør at vi kan fortsette arbeidet med å redusere unødige utrykninger. Utrykningene tar for mye av vår hverdag og utgjør en risiko ved utrykningskjøring. Men det er viktig å få fram at vi fortsatt vil rykke ut til institusjoner, pleiehjem, sykehus o.l som krever rask respons, sier brannsjef Jon Myroldhaug.

Tidligere kjørte man alltid frem med minst en bil selv om man ringte fra objektet og sa at alarmanlegget var utløst ved feil. Nå stopper man utrykningen når det ringes fra objektet og man melder om årsak. En bekymring var at endret reaksjonsmønster ville føre til at objekteiere stoppet utrykningene uten at de hadde sjekket årsak skikkelig for å spare gebyr. Men bekymringen har vist seg å ikke være reell, ingen farlige situasjoner har oppstått. 
Målet videre er å redusere de unødige utrykningene med 20 prosent årlig. 

COMMENTS