Reduserer unødige utrykninger med over 20 prosent

HomeDiverse

Reduserer unødige utrykninger med over 20 prosent

Oslo brann- og redningsetat (OBRE) har et overordnet mål om å senke antall unødige utrykninger med 20 prosent i 2011. OBRE har årlig rundt 4500 utrykninger til automatiske brannvarslingsanlegg.

Det er en kjensgjerning at ca. 97 prosent av alle utrykninger til automatiske brannvarslingsanlegg er unødige utrykninger. 4500 uønskede utrykninger utgjør en risiko i bytrafikken, sliter på brannbilene og stjeler tid fra andre mer nyttige oppgaver. OBRE har over tid hatt en diskusjon i forhold til generell utrykningskjøring i gatebildet og spesielt antall utrykninger til automatiske brannvarslingsanlegg. OBRE innførte fra 1. januar 2011 muligheten for å kunne stoppe utrykninger fra 110-sentralen. Sammen med det automatiske brannvarselet får etaten vanligvis en telefon fra bygningen.

110-sentralens operatører intervjuer innringer og avgjør om utrykningen kan stoppes. Dokumentasjon for denne beslutningen er viktig og innringer må oppgi telefon og navn. Det er også innført muligheten til å benytte passord, men dette blir opp til kundens ønske og behov. Til pleie- og omsorgsbygg rykkes det alt ut.
Tap av inntekter på de unødige utrykningene er en utfordring for etatens økonomi. 20 prosent reduksjon i utrykningene gir 2 millioner kroner i tapte inntekter.
Antall tilknyttede alarmanlegg er hele tiden økende. Det er blant annet grunnlaget for at statistikkodene B03/B04 for 2011 er økende i forhold til det totale tall for 2010. B04 er en ny statistikkode som angir hvor mange alarmer som blir håndtert av 110-sentralen eller der utrykningen blir stoppet.

Tallgrunnlaget for antall uønskede utrykninger:

 

  Jan Feb Mars Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt
B03 – 
2010
434 333 332 331 354 356 430 479 420 479 355 382 4685
B03 – 
2011
302 299 270 283 302               1466
B04 – 
2011
80 71 77 101 103               432
% 26,5 23,7 28,5 34,5 34,1               29,5

B03 er unødige utrykninger som OBRE har rykket ut på.
B04 er innkomne alarmer som er håndtert av 110-sentralen.

Vi ser at det er mange utfordringer i å innføre et nytt system knyttet til respons på automatiske brannalarmer. Det er viktig at det er kvalitet på intervjuet med ansvarlig i bygget. Foreløpig er resultatet litt over forventet. Utfordringene våre fremover er å lage gode tiltaksplaner som dekker opp de fleste eventualiteter som kan oppstå.
En viss risiko er det ved å innføre en slik ordning. Til tross for OBRE sitt tilbud om alarmtilknytning har eier/bruker fortsatt ansvar for egen bygningsmasse. Automatiske brannvarslingsanlegg har alltid hatt som viktigste funksjon å gi brukerne av bygget et tidlig varsel som gir sikker rømning.

COMMENTS