Redningsbag

HomeBrann

Redningsbag

I forbindelse med 150 års jubileet til Oslo brann – og redningsetat, ble det gitt anledning til etatens ansatte om å søke om et stipend. Undertegnede søkte og fikk 10.000 kroner til å utvikle en «rednings-bag» som skal benyttes ved redning av røykdykker.

Dette er noe artikkelforfatteren har sett og vært med på å bruke under to ulike hospiteringsperioder i brannvesenet i St. Paul i USA. Artikkelforfatteren har sett nærmere på konseptet «redning av kollega» og har forsøkt å gjøre dette krevende momentet mer sikkert og tryggere for mannskapene i forhold til hvordan løsningen er i dag med at røykdykkerleder har en «kompiskobling». 
Jeg har da kommet frem til det vedlagte produktet. Som grunnlag for at et brannvesen skal gå til anskaffelse av RIT-bager, henviser undertegnede til flere punkter i brann- og eksplosjonsvernloven, som peker på sikkerhetsmessige forhold i bedriften: 
§ 14. Ytterligere sikringstiltak og beredskap 
§ 19. Sikkerhet i virksomhet 
§ 25. Arbeidstakeres plikt til å fremme sikkerheten
Under utviklingen av bagen har det dukket opp flere bruksområder som jeg ønsker å legge inn i bagens funksjon, uten å la det bli i overkant av dens kapasitet. Jeg har ønsket og håper at den blir tatt godt imot og håper brukerne vil oppfatte bagen som effektiv, ryddig og brukervennlig. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle kolleger for gode tilbakemeldinger og innspill i forbindelse med utprøvinger og tester med RIT-bagen så langt.

Bakgrunn
RIT er opprinnelig i fra USA og står for Rapid Intervention Team, som på norsk betyr raskt inntrengningslag. (Se også artikkel i Brannmannen nr. 5, 2009.) 
Et RIT-team består av en gruppe på fire mannskaper som har som arbeidsoppgave å være tilgjengelig på skadestedet i perioden det er røykdykkere i innsats eller til overordnet leder ikke ser dem som nødvendig lenger. Hensikten deres er å rykke inn i bygget, når eller dersom en kollega skulle få problemer eller bli savnet. Arbeidsrutinene var at ved branner ble det i tillegg til ordinært ”slukketog”, også sendt en enhet med RIT-team til adressen. Ved oppmarsj skal de ha med seg ekstra luftpakker (RIT-bag) med ”kompiskoblinger”, IR-kamera, tau, vifter og forseringsverktøy. Det er herifra jeg har hentet inn RIT-bagens funksjon. 
Bagen er et ferdig produkt fra USA, mens resten av innholdet er utviklet av brannmester Omar N. Butt på Smestad og undertegnede.
Denne bagen finnes så langt bare på det nordamerikanske markedet og den er ikke blitt benyttet på det europeiske markedet før inntil nå. Artikkelforfatteren har testet ut bagen på ulike øvelser og tatt den opp til vurdering hos fagutvalget i Oslo brann- og redningsetat, med et positivt resultat.

Faktaopplysninger:
Vekt: 9.6 kg.
Lengde: 101 cm.
Innhold:
1 stk. 6,8 l kompositt, luftflaske.
1 stk. følgemaske
1 stk. «kompis

slange» på 2 meter
1 stk. taubag med 25 meter tau
1 stk. kniv
1 stk. blitzlampe på bag. 
2 stk. «Trekiler» 1 stk. avbitertang.

 

 

Bruksområder 
«Redning av kollega»: Med dette menes det hvor en røykdykker har satt seg fast, eller er i ferd med å gå tom for luft og ikke finner veien ut. Slik ordningen er i dag, er det røykdykkerleder, som må komme kollegaen til unnsetning og «låse» seg fast til vedkommende med «kompisslangen» han/hun har på flaskepakka. Dette er en løsning, hvor man mister en funksjon ved at man nå har to personer som bruker samme luft, og dersom den skadekommende sitter fast, vil dette både bli en svært traumatisk opplevelse og utfordrende med tanke på luftforbruk og den tiden det vil ta å få den skadde løs.

Her vil RIT-bagen fungere som en egen luftkilde uten å «låse» enkeltes funksjoner på et skadested. Den tas med inn hvor vedkommende er lokalisert, og man vil fint kunne gi den uheldige luft i en begrenset tid. Her vil naturligvis omstendighetene i situasjonen avgjøre hvor lenge vedkommende har luft. Stress og vedkommende sin helsetilstand bør tas hensyn til i vurderingen. Bagen kan ikke løse situasjonen med å få vedkommende løs, men den vil gi oss noe tid!  

«Hendelser med farliggods»: I forbindelse med skadesteder ved farlig gods-hendelser har vi i dag en rutine på å ordne reserveluft til kjemikaliedykkerne ved innsats. Dette gjøres ved at det legges frem flaskepakker og koffert med overganger og kompiskoblinger. Denne ordningen fungerer bra så lenge folk husker å koble dette sammen og legge det frem til kjemikaliedykkerne før de skal inn i saneringsposten.

Undertegnede ser fint også at RIT-bagen kan erstatte denne funksjonen, ved å fungere som «backup luft» for kjemikaliedykkerne. Den er lett å bære frem til saneringspost og kan lett benyttes av dykkerne. Man ser at det er en bag pr. kjemikaliedykker som er i innsats. Bagen tåler å bli våt og er lett å bære av innsatsmannskapene som saneres. Allikevel ser jeg at dette kan gjøres lettere ved at en kompisslange på ca. 10 meter blir brukt fremfor den originale på 2 meter som ligger på pakka i dag. Med 10 meter lange slanger kan bagen stå i «ren» sone på skadestedet og dykkerne kan lett bevege seg rundt på saneringsposten, og mannskapene har tilgang til flaskepakken på «ren» side dersom noe skulle oppstå. 

«Kjentmann»: Ved hendelser med lange innsatsveier og det er en kjentmann, kan man fremfor å benytte luft fra røykdykkere la vedkommende benytte RIT-bagen som egen luftkilde. Følgemaske ligger klart på bagen. 
«Luftverktøy»: På noen av etatens biler ligger det i dag verktøy som går på luft, blant annet luftbor på bil 92 (røyk-/kjemikaliedykkerbil). Her vil mannskapene få en lengre innsatstid ved å bruke luft fra bagen, fremfor luft egen kilde. Redningsteknisk kan man også bruke RIT-bagen, som en lett bærbar luftpakke ved bruk av løfteputer eller lignende ved hendelser utenfor vei.

Tau: Bagen er utstyrt med 25 meter 8 mm tau, men jeg ser helt klart at dette forbedres til en vaier eller et tau som er mer bestandig ovenfor smuss, sot og varme. Hensikten med tauet, er at vedkommende som står på utsiden og må ta seg inn i et bygg med RIT-bagen, kan feste kroken i et objekt på utsiden og ta seg inn i bygget. Tauet vil da slippes ut ettersom vedkommende beveger seg innover. Dette tauet fungerer som en sikkerhet, slik at vedkommende har en mulighet til å finne veien ut. 
Tauet fungerer da også som en vei til pasienten når vedkommende er lokalisert. Finner du tauet, følg det så finner du pasienten og RIT-bagen.
Jeg kommer tilbake med mer om erfaringene med RIT-bagen etter at vi har fått prøvd den ut.

 


Viktig taktisk verktøy

Tor Erik Sagvolden er røyk- og kjemikaliedykkerleder i Oslo Brann- og redningsetat. Han mener RIT-bagen er viktig også som et taktisk verktøy.
–    RIT-bagen har stor nytteverdi ved at den er mobil og kan settes inn sammen med et eget redningslag hvis en røykdykker sitter fast. I forhold til i dag hvor røykdykkerleder må gå inn og bistå røykdykkeren med luft fra eget apparat, vil man med RIT-bagen kunne gi mer luft samtidig som man røykdykkerlederen kan gjøre en taktisk vurdering, som er viktig i en slik situasjon. RIT-bagen bør finnes på hver av våre fire dykkerbiler. 
 

COMMENTS