Rapport om hendelser til nytte og besvær

HomeDiverse

Rapport om hendelser til nytte og besvær

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har registrert at brannvesenet opplever at omarbeidingen av rapporteringen oppleves uhensiktsmessig. Dette er tatt opp med DSB i eget brev og i kontaktmøte med NBLF.

Situasjonen er at DSB har utviklet et datasystem som alle fagområder i DSB skal benytte i sitt arbeid. Dette er et system for planlegging, gjennomføring og oppfølging, og som skal bidra til oversikt på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet. Det er et webbasert system som består av flere moduler, blant annet uhell der innrapporteringen fra brannvesenet inngår. Systemet gir DSB en enhetlig og samlet registrering av opplysninger i forbindelse med meldinger om uhell og hendelser, også med knytting til ulike produkter.

Da dette systemet ble utarbeidet ble det samtidig gjort en gjennomgang DSBs skjemaer, og der i blant skjemaene som brannvesenet benytter i sin rapportering til DSB. Det ble gjennomført endringer i innrapporteringen fra brannvesenet som DSB mener vil høyne kvaliteten på brannstatistikken. I denne forbindelse bestemte man seg også for å beholde det gamle webbaserte systemet (Formestream) som brannvesenet har benyttet som rapportverktøy i flere år, fordi dette var et kjent verktøy for brannvesenet. Utfordringen med dette systemet er at det har sine tekniske begrensninger som gjør at det kan oppleves mindre brukervennlig, og som dessverre medfører at ønskede endringer i funksjonalitet ikke er mulig å gjennomføre. 
DSB har forståelse for at brannvesenet har synspunkter på systemet, men vil påpeke at det er en plikt for brannvesenet å rapportere inn slike hendelser til DSB. Det vil bli gjennomført en evaluering etter at årets rapportering er ferdig.

Arbeidet med rapporteringen vil bli tatt med inn i arbeidet med Nødnett. Det er imidlertid viktig å være klar over at det ikke foreligger vedtak om landsdekkende utbygging av Nødnett ennå. Rapportering av hendelser med automatisk genererte data fra Nødnett kan først realiseres når slikt vedtak er fattet.

Heidi Vassbotn Løfqvist, sjefingeniør
Enhet for brannvesen, samband og varsling
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

COMMENTS