«Prøverøret» åpnet

HomeBrann

«Prøverøret» åpnet

Tunneler er et ikke helt uaktuelt tema for tiden. Det var vel også bakgrunnen for at If sikkerhetssenter bygget ”Prøverøret”, en øvelsestunnel, som ble åpnet i midten av i november.

Tunnelprosjektet er bygget på If sikkerhetssenter i Hobøl kommune, i Østfold, som ligger ca. 5 mil syd for Oslo. 
Prøverøret ble behørig åpnet som en hvilken som helst annen tunnel med korpsmusikk, taler, snorklipping, champagne og kanapeer. Det eneste som eventuelt manglet var en konge, en samferdselsminister eller en veisjef.

Tunnelen er 100 meter lang og er bygget med selvbærende betongelementer. I tillegg til selve tunnelen er det bygget et teknisk rom som inneholder sprinklerrom, transformator og ”operasjonsrom”.  T-8 profil etter Vegdirektoratets standard er lagt til grunn ved bygging av tunnelen, dvs. 2 kjørebaner av 3 meter pluss 1 meter fortau på hver side. Max høyde er 6,4 meter med 4,6 meter ytterst på hver side.

Prøverøret er anlagt med gjennomgående skinner for togmateriell, de første 60 meter er asfaltert, mens det er brukt pukk på de siste 40 meterene. Dette for å kunne skape ett så realistisk øvelsesområde som mulig etter ønskede scenarier. Det er montert 8 stk. vifter med en kapasitet på ca. 70 kw hver. Videre er tunnelen utstyrt med deteksjon, nødutganger, belysning og forskriftsmessig merking.

Nytt evakueringssystem

I siste del av nordre ende er det montert ett nytt evakueringssystem som heter ”SIHCon Survival System”. Det er tenkt at dette systemet skal tre i kraft umiddelbart  etter at brannen har oppstått. Systemet skal da skape en opplyst evakueringssone langs en av tunnelveggene som markerer evakueringsretning og  som sikres med vanntåke og pusteluft. Dette er ett system som er under utvikling med bl.a. bistand fra professor Torgrim Log ved Høyskolen Stord/Haugesund. Uten å klandre noen må en vel kunne si at systemet ikke virket helt som forutsatt  under demonstrasjonen åpningsdagen.

Dette skyldtes visstnok noen feil vinkler osv., men systemet er absolutt spennende og det blir interessant å følge hva som skjer videre. Problemet med dette som så mye annet når det gjelder tunneler, blir hva som skal prioriteres av sikkerhetsutstyr. Vi ser jo hele tiden at det er et stort gap mellom hva bevilgende myndigheter tilbyr og hva som er ønskelig av sikkerhetsutstyr. Det kan virke som bevilgende myndigheter mangler evnen til å sette seg inn i hva som kan skje av ulike scenarier. Siste året bør jo vise ganske klart at hendelser i tunneler skjer fra tid til annen og at det kan få katastrofale følger, nå senest med brannen i tunnelbanen i Kaprun, Østerrike. Eller er det her som så mange ganger før i Norge at vi må ha en katastrofe med tap av flere menneskeliv før problemet blir satt på dagsorden.

Snorklippingen

Den formelle åpningen med snorklipping ble foretatt av Vivian Misje Eliassen og Lissi-Ann Jacobsen og deres to fem år gamle sønner Henrik Martin og Marius. Disse fire er identisk med de fire personene som ble sperret inne i Seljestadtunnelen under kollisjonen med påfølgende brann i sommer (se omtale i Brannmannen nr. 4/2000) De opplevde marerittet en kan forestille seg i en tunnel, sperret inne med to små barn. Det tok 1 time og 20 minutter før de var ute i det fri. Vivian Eliasen fortalte at de ikke fikk noe forvarsel i form av signalanlegg eller lignende før de møtte røyken.

Det de reagerte på like i forkant var en rar buldrelyd, som om de skulle møte en trailer, men den kom aldri. Derimot kom en vegg av røyk, hun fikk snudd bilen, men da var røyken allerede blitt så tjukk at det ikke var mulig å manøvrere bilen. De så lys fra en bil til og denne fikk de varslet med tuting, så den snudde litt lenger unna og kjørte ut. Eliasen,  Jacobsen og barna rakk aldri frem til denne bilen før den forsvant ut. De prøvde da å ta hvert sitt barn under armen og gå ut de ca. 600 meterne langs tunnelveggen, men ganske raskt kunne de konstantere at det klarte de ikke pga. den tette røyken. Eneste utvei de så var å legge seg ned på bakken alle fire og vente på hjelp. Det tok over 1 time før de så lys fra en lykt som røykdykkerne bar, de fikk så ropt og fikk kontakt. Vel på yttersiden av tunnelen ble de fløyet til Håkonsvern for trykkammerbehandling og så videre til observasjon på Haukeland sykehus. Heldigvis er alle fire i dag uten synlige fysiske skader.

Frykter tunneler

Med historier som dette er det kanskje ikke så rart at 1 av 4 sier at de er redde når de ferdes i tunneler. Dette er i følge en undersøkelse Norsk Gallup har utført for If skadeforsikring. Folk frykter brann og møtende yrkestrafikk mest. Kjøremønstret til folk vil sikkert også påvirkes av dette, antagelig ikke til det bedre. «Prøverøret» er ikke bare tenkt brukt til øvelse for innsatspersonell som politi, ambulanse og brann, men også definerte brukere av tunnel som If sikkerhetssenter kaller det. Det vil si transportselskaper i hele Norden innen person- og godstrafikk slik som busselskaper, taxi, sporveier, tunnelbaner, jernbaner m.m. Videre vil tunnelen bli brukt til testing og demonstrasjoner av forskjellig materiell. Gjennom sitt samarbeide med Høgskolen Stord/Haugesund og ResQ  ser If sikkerhetssenter for seg at den vil bli brukt til forskjellige forskningsoppgaver. Vi får håpe tunnelen blir flittig brukt, men at det ikke vil bli bruk for lærdommen. Det vil vel bli som å tro på nissen. «Brannmannen» ønsker i alle fall lykke til med prosjektet.

Publisert: 06-12-2000

COMMENTS