Propangasseksplosjon i Fredrikstad

HomeCBRNE

Propangasseksplosjon i Fredrikstad

En person omkom og tre ble lettere skadd da propangass eksploderte på Mills fabrikker i Fredrikstad i april.

Det var under en rutinemessig inspeksjon og vedlikehold av propananlegget at ulykken skjedde, der en mann fra firmaet som skulle utføre vedlikeholdet omkom. Fredrikstad brann- og redningskorps var på et tidlig tidspunkt varslet om vedlikeholdet og at en propantank skulle fakles på Mills fabrikker denne dagen. Dette var en rutinemessig oppgave, utført av kompetent personell og brannvesenet så ingen grunn til å iverksette spesielle tiltak.

Tanken måtte tømmes
For å kunne utføre vedlikeholdet måtte tanken tømmes for propan via fakling. I forbindelse med dette vedlikeholdsarbeidet har det oppstått en lekkasje og propangass har lekket ut fra tanken og inn i et miljøbygg. Det antas at en gnist fra elektriske maskiner og utstyr i miljøbygget har antent gassen.

Et drønn gjennom byen
Utrykningsleder Roy Viken satt sammen med de andre mannskapene på brannstasjonen og spiste middag da det ved firetiden kom et smell, som kunne høres over store deler av byen. Ikke lenge etter fikk de utvarsling om en eksplosjon på Mills fabrikker. I og med at arbeidet var forhåndsvarslet var Viken klar over at det ble jobbet på propananlegget.

Voldsomme krefter
Ødeleggelsene etter eksplosjonen var veldig tydelige da Viken og mannskapene nærmet seg skadestedet. Ruter som var slått inn, trær som var veltet og en sammenrast bygning vitnet om at voldsomme krefter hadde vært i sving. Brannvesenet gjorde oppmarsj et stykke fra skadestedet i utgangspunktet. Det var en helt vindstille dag så ankomsten til skadestedet kunne bestemmes ut ifra hva som var mest hensiktsmessig. Viken kunne verken kjenne noe lukt eller se noen flammer fra der de hadde gjort oppmarsjen.

Kranen måtte stenges
Utrykningsleder Viken ble tidlig møtt av en representant for industrivernet på Mills, noe som skulle vise seg å være til uvurderlig hjelp. Mannen hadde inngående kunnskap om bygninger, tekniske løsninger og menneskene som jobbet der. Han kunne også informere Viken om hvilke fremgangsmåte som ble valgt da propantanken skulle tømmes. I tillegg til at hele området ble gjort strømløst ble det tidlig klart for Viken at stenging av kranen i bunnen av propantanken måtte bli en prioritert oppgave. Man kunne fremdeles ikke kjenne den karakteristiske lukten av propan da de nærmet seg skadestedet ytterligere. Røykdykkeren, som ble sendt fram for å stenge kranen, fikk heller ingen utslag på måleutstyret. Kranen kunne derfor stenges slik at man kunne forsikre seg om at det ikke ville lekke ut noe propan fra den tilsynelatende uskadde propantanken.

Overbefalsvakt Arild Arnesen og utrykningsleder Roy Viken er fornøyd med hvordan oppgaven ble løst, men mener også at de har et forbedringspotensial når det gjelder den generelle kunnskapen om farlig gods.

16 personer savnet
Det var krevende å få oversikt over skadestedet og over antall savnede personer på et tidlig stadium av hendelsen. I tillegg til at miljøstasjonen var kollapset var det også en del skader og knuste vinduer på et produksjonslokale i umiddelbar nærhet. Man gikk tidlig ut ifra at det kunne være opp til 16 personer savnet. Det vil si at det var 16 personer man ikke kunne gjøre rede for på dette tidspunktet. Det ble derfor iverksatt et grovsøk med røykdykkere utstyrt med måleinstrumenter i de skadede objektene. Etter kort tid ble tallet på savnede justert ned til fem personer, som alle jobbet med veiarbeid på området for et eksternt firma. Etter en stund kunne også disse slettes fra listen over savnede.

Målinger og søk
Viken var tidlig bekymret for at propan hadde fylt lavereliggende steder på området som kummer, rør og kulverter. Det ble derfor, parallelt med søket, utført målinger på slike steder uten at det ble noen utslag. Av ”eksterne” ressurser ble politiets bombegruppe rekvirert til skadestedet. Det viste seg at bombegruppens robot var for stor for den kollapsede miljøstasjonen. Videre vegret man seg for å sende inn søkshunder, da det i umiddelbar nærhet til miljøstasjonen sto to tanker med henholdsvis svovelsyre og lut. Det var vanskelig å avgjøre om disse tankene hadde tatt skade av eksplosjonen, noe de heldigvis ikke hadde gjort.

Erfaringer
Arild Arnesen, som var overbefalsvakt under hendelsen, er fornøyd med hvordan oppgaven ble løst. Samvirke i KO (kommando/ordresentral) og med LRS (Lokal redningssentral), som ble satt i Sarpsborg, gikk veldig bra. Spesielt fornøyd er både Arnesen og Viken med samarbeidet med bedriften Mills og representanten for industrivernet. 
–    Det betyr uendelig mye at man blir møtt av personell med god lokalkunnskap når man rykker ut til denne type objekter, sier Viken. 
–    Når det gjelder forbedringspotensial så må vi vel bare innrømme at vi gjerne skulle ha spisset den generelle kunnskapen om farlig gods. Vi har med oss lærdommen fra kurs og øvelser, men har liten praktisk erfaring fra skarpe hendelser. God kunnskap gir trygghet og det er nettopp det man trenger under slike hendelser, avslutter Arnesen.

COMMENTS