Pilotprosjekt med felles nødnummer og nødsentraler

Home110/Nødnett

Pilotprosjekt med felles nødnummer og nødsentraler

Regjeringen har besluttet å gjennomføre et pilotprosjekt i Drammen for å prøve ut ett felles nødnummer og felles nødsentraler for brannvesen, politiet og helsetjenesten.

Før en endelig beslutning om en eventuell gjennomføring av dette i hele landet, vil regjeringen prøve ut en eller flere modeller i et pilotprosjekt. I Drammen ligger forholdene godt til rette for å gjennomføre et slikt pilotprosjekt. Som det eneste stedet i landet er nødsentralene for både brannvesen, politiet og helsetjenesten allerede samlokalisert.

– Det skal være enkelt for befolkningen å melde om og å få bistand i nødsituasjoner. Med dette pilotprosjektet får vi prøvd ut hvordan en ordning med ett felles nødnummer vil virke og hvordan akutt innsats kan iverksettes fra en felles sentral, sier justisminister Grete Faremo. 
Målet er at koordineringen mellom nødetatene skal bli best mulig ved at alle meldinger om behov for hjelp i nødsituasjoner mottas ved en felles sentral. Denne typen samordnede sentraler vil dessuten ha større kapasitet til å motta flere samtidige nødmeldinger enn det man har ved hver enkelt nødetat sine sentraler.

– Alt dette ønsker vi nå å prøve ut i praksis gjennom pilotprosjektet i Drammen. Jeg er glad for at etatene i Drammen har stilt seg positive til dette og ser frem til et godt og fruktbart samarbeid mellom brann-, politi- og helsemyndigheter, sier Faremo.

Det felles nødnummeret vil være 112. Men de nåværende nødnumrene, 110 til brannvesenet og 113 til helsetjenesten, vil fortsatt kunne benyttes. Man vil ved å ringe 110 eller 113 komme til samme sted som om man ringer 112, altså til den felles nødsentralen for alle nødetatene. Det vil bli gitt utførlig informasjon om hvordan dette vil virke når den praktiske gjennomføringen av pilotprosjektet starter.

COMMENTS