Øvelsesområde med unike muligheter

HomeDiverse

Øvelsesområde med unike muligheter

For snart to år siden forlot de siste militære mannskapene Lahaugmoen rett utenfor Oslo.

Da hadde området huset soldater siden 1791. Nå skal det satses på konseptet ”Sikkerhet, beredskap og redning – SBR” og i løpet av høsten etablerer Oslo brann- og redningsetat (OBRE) og Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) sin øvelsesvirksomhet her.

På området skal brann- og redningsetatene etablere fullverdig øvelsesplass for alle sine behov. Den eide del av det tidligere militære området er på 240 mål og har en bygningsmasse på 21.000 m2 fordelt på 35 hus. Av dette har brann- og redningsetatene i Oslo og Nedre Romerike leid 5 mål asfaltert uteareale og 600 m2 undervisningsbygg samt depotbygg på 885 m2 i tre plan og slangetårn. Utearealet er like ved et lite vannbasseng hvor det kan trenes på pumpeøvelser.

– Vi er veldig godt fornøyde med avtalen vi har gjort med Skifte Eiendom. Her får vi alt på et sted med lokaliteter som ligger nær hverandre.  Området ligger dessuten i umiddelbar nærhet til Oslo og vi kan trene på alt der med den stående beredskapen. Kjøretiden til Oslo sentrum er kun 10 minutter ved utrykning (normal tid 16 minutter), sier leder av markedsavdelingen i Oslo brann- og redningsetat, Ragnar Kvennodd til ”Brannmannen”.

Tidligere i sommer skrev brann- og redningsetatene under en 10+ 5 + 5 års leiekontrakt på 
kr. 900.000 årlig pluss kr. 300.000 i fellesutgifter. NRBR sitt øvelsesområde på Dynea i Lillestrøm og OBREs øvelsesaktivitet på IF- senteret i Hobøl samt på Grorud brannstasjon og Grorud leir blir avviklet snarest og materiell flyttet til Lahaugmoen slik at øvelsesvirksomheten der kan startes opp så raskt mulig.

– Opp gjennom årene har vi slitt med at vi ikke har hatt skikkelige øvelsesfasiliteter. Vår egen øvelsesplass på Grorud brannstasjon er liten og problematisk i forhold til utslipp og derfor har vi brukt Våler sivilforsvarsleir i Østfold og sist IF-senteret i Hobøl. Dette har vært fine steder, men med en times kjørevei blir det for langt og problematisk i forhold til beredskapen. Nå får vi et område, nærmest i Oslo, som har unike muligheter på sikt.

– Vår visjon for området er at vi skal få et øvelsesområde som skal dekke både våre interne og eksterne behov. Dermed må vi prøve å plukke det beste av andre anlegg slik at dette blir et moderne og fleksibelt øvelsesanlegg for fremtiden, sier Kvennodd som håper på at flere andre nødetater vil tilknytte seg til området.  Blant mannskapene er det stor tilfredshet med og store forventninger til området.
En arbeidsgruppe med representanter fra OBRE og NRBR er allerede etablert for å se på mulighetene for området både på kort og lang sikt. Leder for dette arbeidet er OBREs Finn Gunnar Abildsnes.

Sikkerhet, beredskap og redning

Ideen om konseptet ”Sikkerhet, beredskap og redning” for Lahaugmoen kommer fra egne rekker i Skifte Eiendom som står ansvarlig for salg og utleie av Forsvarets eiendommer. 
– Området har en beliggenhet og bygningsmasse som bør gjøre det interessant for en mengde nødetater og hjelpeorganisasjoner i regionen. Vi er meget fornøyd med at Oslo brann- og redningsetat og Nedre Romerike brann- og redningsvesen var de første som underskrev en leieavtale.

Med disse store brann- og redningsetatene inne så håper vi at det vil gi et signal til andre nødetater og hjelpeorganisasjoner om de store fordeler ved å bruke Lahaugmoen-området. Og flere har allerede meldt sin interesse, som Oslo politidistrikt, Politihelikopteret, Romerike politikammer, Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Oslo og Akershus sivilforsvarsdistrikt, Norske redningshunder, IF Forsikring, Forsvarets skole for etterretning og sikkerhet, Vakt og sikring i Akershus kommandantskap, Heimevernet og Securitas. Får vi til dette, så vil det kunne gi mange synergieffekter for de som etablerer seg, sier prosjektleder John Langrind i Skifte Eiendom til ”Brannmannen”.

– Den varierte bygningsmassen samt det store tomtearealet og inntilliggende øvingsområder gjør at det kan tilrettelegges for nær sagt alle mulige ønsker. Blant annet har vi forstått at flere etater ønsker et område med sammenraste bygg og dette vil være noe som kan brukes av flere etater til ulike formål. Det er dessuten uproblematisk med utslipp fra området. Konsesjon foreligger fra tidligere. Leiren tilbyr også alt fra garasjer, verksteder, kontorer, kurs- og undervisningslokaler, kantine, gymsal, skytebane til forlegninger fra enkel soldatstandard til enkeltrom med hotellstandard, sier Langrind.   

 

Publisert: 03-07-2004

COMMENTS