Øvelser øker trygghet

HomeDiverse

Øvelser øker trygghet

To vogntogsjåfører omkom, men tidligere øvelse i frigjøring fra tyngre kjøretøyer viste at brannmannskapene var langt bedre forberedt på oppgaven.

I oktober i fjor ble det avholdt storøvelse i Alvdal hvor målet var å trene frigjøring fra tyngre kjøretøy. Scenariet var trafikkulykke med buss og lastebil involvert. Deltagere på øvelsen var mannskaper fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesens sin stasjon i Alvdal, ambulansetjenesten, politiet, Viking Redningstjeneste og Sivilforsvarets FIG-gruppe. Arrangør av øvelsen var Gjensidige forsikring. Falk Bakke fra Gjensidige hadde sammen med branninspektør Olav Wagenius og instruktører fra Norsk Luftambulanse tilrettelagt øvelsen. 
Under øvelsen fikk man prøvd flere teknikker. Det ga resultater selv om det ble tragisk utfall da to vogntog frontkolliderte på Riksvei 3 18 km sør for Alvdal 17. februar.  
– Jeg fikk melding om ulykken ca. klokken 18.50 17. februar. 110-sentralen informerte to ganger om at ulykken var veldig stygg og det setter vi pris på. Det gjør det mulig å forberede seg, sier utrykningsleder under ulykken, Tor Lagmannsveen til ”Brannmannen”.

Det ble slått full alarm i Alvdal og det innebærer mannskapsbil, tankbil og pick-up.
Framme på skadestedet ble Lagmanssveen møtt av en forbipasserende brannmann som informerte om at det ikke var tegn til liv. 
– Jeg sjekket sjøl og kunne raskt konstatere voldsomme skader. Det ene vogntoget sto fortsatt midt i vegen mens det andre lå i grøfta. Fronten på begge bilene var helt smadret. 
– Vi fikk nå mulighet til å prøve teknikkene vi hadde lært under storøvelsen for å få ut de omkomne. Da fikk vi se at det ikke er nødvendig med større krefter for å trekke ut igjen en lastebilhytte. Vi fikk også erfare at vårt helt nye frigjøringsverktøy klarte jobben med å klippe av kraftige profiler i konstruksjonen. Dette gir oss en større trygghet ved neste ulykke, sier Lagmannssveen.

Riksveg 3 er sterkt ulykkesbelastet. Derfor har man satt fokus i alle nødetatene på raskere hjelp ved trafikkulykker. 
– Det bør legges mer vekt på opplæring innen tungbilulykker for alle brannmannskaper. Realistiske øvelser med tyngre kjøretøyer øker kompetansen, samarbeidet mellom nødetatene og det forbedrer rutinene. Nå fungerte samarbeidet mellom brann og helse veldig godt. Politiet kom dessverre først en time senere. Det som imidlertid sviktet denne gangen var varslingen til tung bergningsbil og nærmeste nabobrannvesen så vi kunne kommet til fra begge sider. Hadde sjåføren på vogntoget, som var i grøfta, vært i live, hadde vi hatt et stort problem med å komme til for det var ikke mulig for oss å komme forbi vogntoget som sto midt i veien. Derfor må tungberger varsles umiddelbart, som jeg ba 110-sentralen om å gjøre, men jeg fikk beskjed om at det er politiets oppgave. Tungbergeren kom ikke på plass før etter en og halv time, sier Lagmannssveen

COMMENTS