Øvelse med HeatBlock i SkienMed godt over 500 grader på den andre siden av duken, var det behagelige 22 grader på lesiden.

HomeMateriell/Stasjoner

Øvelse med HeatBlock i Skien

Skien brann og feiervesen gjennomførte 10. mars en nedbrenning av et eldre våningshus i Skien der de blant annet ønsket å teste et produkt som skulle hindre/begrense brannspredning.

Skien brann og feiervesen gjennomførte den 10. mars en nedbrenning av et eldre våningshus i Skien der de blant annet ønsket å teste et produkt som skulle hindre/begrense brannspredning.

Tekst og foto: Roy Larsen Brannmannen

Påskestemning i landlige omgivelser med nysnø og sol dannet en flott ramme rundt øvelsen som Skien brann og feiervesen arrangerte denne fredagen i mars. Dette var nok en mulighet for mannskapene å øve under realistiske omstendigheter, noe som er av utrolig stor verdi for både røykdykkere og ledere. Når Skien brann og feiervesen fra tid til annen får anledning til å gjennomføre slike øvelser er det alltid ulike momenter de ønsker å øve.

Ulike leverandøre

Før øvelsens start var et svært gammelt hus som lå 7-8 meter fra øvelsesobjektet dekket av Heatblock for å hindre spredning.

r
Til denne øvelsen var det invitert to ulike leverandører som skulle få muligheten til å demonstrere produktene sine under realistiske forhold. Firmaet X-Fire AB demonstrerte sin høytrykksslokker X-Jet 350 som også kan brukes med X-Fog og abrasiver. X-Fog er et tilsetningsmiddel i slokkevannet som har en brann-impregnerende effekt. I tillegg fikk også X-Fire AB anledning til å demonstrere sin FirePro slokkegranat. Alle disse produktene og resultater av tester fortjener mye mer oppmerksomhet enn vi har plass til i denne artikkelen. Denne gangen konsentrerer vi oss om firmaet Bridgehill Innovation som ønsket å demonstrere en duk som kalles HeatBlock og som skulle ha til oppgave å hindre brannspredning.

Bridgehill Innovation
Bridgehill Innovation er på markedet med flere produkter der spesielt en overduk for kvelning av bilbrann har fått stor oppmerksomhet i media i den senere tid. I tillegg har de en underduk som er beregnet for slukking av Lithiumbatteriene i en EL-bil og setter dermed fokus på en interessant og aktuell problemstilling. Videre markedsfører de en InfernoBlock™ flammeduk som er beregnet til å feste direkte på det brennende objektet for å blokkere glør og flammer. På dagens øvelse var det imidlertid produktet HeatBlock som skulle utprøves under realistiske forhold.

HeatBlock
HeatBlock er en kvartsbasert, aluminiums belagt duk som har en dimensjon på 4×6 meter og som skal beskytte hele 98 prosent av strålevarmen. Før øvelsens start var et svært gammelt hus som lå 7-8 meter fra øvelsesobjektet dekket av denne duken for å hindre spredning. I tillegg var det satt opp en duk ca. tre meter fra øvelseshuset for å virkelig sette produktet på en hard prøve. Det var knyttet stor spenning til om denne tynne duken kunne stå imot den voldsomme strålevarmen som et overtent hus avgir. Det må vel kunne sies at produktet under denne testen innfridde forventningene da det viste seg at duken, på den varme siden målte godt over 500 grader, mens det på lesiden ble målt behagelige 22 grader. Man kunne faktisk oppholde seg bak denne duken uten å kjenne den voldsomme strålevarmen.

Bruksområder
Frank Brubakken fra Bridgehill sier til Brannmannen at det kanskje først og fremst var brannen i Lærdal som gjorde at de hadde lyst til å satse på dette produktet. De så produktet som et verktøy som kunne hindre at en brann spredte seg fra et objekt til et annet.
– Spesielt anvendelig er denne duken i tett trehusbebyggelse, på campingplasser, parkeringsplasser og på gjestehavner, sier Brubakken. Duken er utstyrt med lommer og hull som gjør at man med teleskopstenger, plugger og tau kan sette opp en beskyttende vegg på en grei måte.

Leder beredskap i Skien brann og feiervesen Tor Inge Dale er fornøyd med dagens øvelse som hadde gitt brannvesenet en bedre innsikt i de nye produktenes muligheter og begrensninger

Mange produkter og mange valg
Leder beredskap i Skien brann og feiervesen Tor Inge Dale er fornøyd med dagens øvelse som hadde gitt brannvesenet en bedre innsikt i de nye produktenes muligheter og begrensninger.
– Det kommer hele tiden nye produkter på markedet som vi må forholde oss til, sier den erfarne brannmannen. Mange av produktene er bra og har utvilsomt livets rett, men vi må begrense oss med hensyn til hva vi velger å bruke. Mange av produktene er omtrent like effektive som andre tilsvarende produkter fra andre leverandører og har flere likhetstrekk enn ulikheter. Jeg tror det er uheldig å ha alt for mange verktøy i «vertøykassa» når man skal gjøre taktiske og tekniske valg ved framkomst til et brannsted, fortsetter Dale. Desto flere verktøy vi har, desto større kunnskap og erfaring kreves det av utrykningslederen for å ta de rette avgjørelsene i en startfase. Med hensyn til HeatBlock så er det et produkt som utvilsomt fungerer. Vi har fått anledning til å bruke disse dukene ved et par tidligere nedbrenninger og de har fungert bra og har vært ressursbesparende. Produktet vil sikkert fungere bra for de bruksområdene de er tiltenkt, men jeg kan vanskelig se for meg at dette er et produkt vi i brannvesenet, på nåværende tidspunkt kommer til å investere i, avslutter Dale.

COMMENTS