”Oslo by Night”

HomeForebyggende

”Oslo by Night”

Utestedet var fylt til randen av feststemte mennesker som hygget seg i godt selskap. Lite visste de, at det for kort tid siden ble avdekket en alvorlig svikt i rømningsveiene i lokalet, som kunne ha skapt katastrofale konsekvenser dersom en brann hadde oppstått. Tidsskriftet Brannmannen var med da brannforebyggende avdeling i Oslo gjennomførte uanmeldte nattkontroller.

Det er tidlig lørdag kveld og i 6. etasje på hovedbrannstasjonen i Oslo sitter fire inspektører og gjør seg klare for nattens oppgaver. Restauranter, diskoteker og konsertlokaler er objektene som står i søkelyset denne natten. Felles for dem alle er at de i kveld skal få besøk fra Oslo brann- og redningsetat.

Leder for dagens gruppe er branninspektør Jo Tangedal. Han er klar og tydelig på hva han vil at mannskapene skal se etter og legge vekt på når de er ute på sine respektive objekter.        – – – Det at ting kan se fint og ryddig ut når man går tilsyn på dagen er en ting, men når natten setter inn og lokalene kommer til liv, blir gjerne holdningene i utelivsbransjen en helt annen, sier Tangedal.

Grünerløkka
Klokken har passert ni om kvelden, da vi tar oss inn på et av de mer populære utestedene i bydelen. Allerede er det godt med folk som har ankommet for å hygge seg. Eieren tar oss godt imot, selv om han egentlig har nok å styre med bak disken. Branninspektørene Arild Lokna og Lars Henrik Kristiansen anmoder om å få innsyn i lokalets brann- og rømningsplan, for å forvisse seg om at alt er som det skal. Etter en kort samtale med eieren følger en befaring i bygget. Den tar oss igjennom samtlige rømningsveier, bakgård og kjeller. Det viser seg at lokalet disponerer gass, da de også driver matservering i den ene delen. Gassbeholderne var korrekt plassert og innelåst i eget skap i gården. Tilbake i lokalet tar Lokna av seg den avsluttende praten med eieren, samtidig som Kristiansen forklarer en nysgjerrig gjest om brannsikkerhet. 
– Folk legger tydeligvis merke til oss når vi kommer og vil gjerne slå av en liten prat når vi er ute slik som nå. Derfor er det viktig å avslutte praten med å minne dem på om hvor viktig det er med brannsikkerheten hjemme og hvilke enkle tiltak de selv kan gjøre for å forhindre brann, forklarer Kristiansen med glimt i øyet.

Sentrum
Stemningen og alle folkemassene i gatene forklarer at ”rushet” nærmet seg. Trikker og drosjer er fulle av mennesker suser forbi oss idet vi går vår neste kontroll i møte.
På lik linje med de øvrige tilsynene starter dette også bra, ryddig og fin orden i dokumentasjon og god velvilje hos ansvarshavende. Men en ting som var spesielt med dette bygget var at det hadde flere bruksområdet. På dagtid var deler av lokalet satt opp som kino, mens på kvelds- og nattestid brukte de kinoen som diskotek. Dette medførte naturligvis til en del materielle forflyttninger og omrokeringer i lokalet. Noe av dette materiale var plassert til hinder i en rømningsveiene. Dette ble raskt påpekt av kontrollørene. 

– De tingene vi oftest påpeker er rot i rømningsveier, gass i kjellere, branntekniske installasjoner som er ute av drift (eller mangler) som brannalarmanlegg, ledelyssystemer, manglende slokkeutstyr samt manglende organisatoriske tiltak som opplæring, instrukser, persontall osv. Ulempen med nattkontroller er at vi ikke går dypt inn i saken som for eksempel i et intervju. Vi sjekker heller ikke kontrollrapporter og vi møter sjelden eiere av objektene. Vi gir eier/bruker mulighet for å rette opp feil på stedet, litt avhengig av hva det er, men korte frister og stengning er språket de forstår, avslutter en engasjert Tangedal.

Klokken nærmer seg midnatt da kontrollørene avslutter den siste rapporten og runder av nattens siste kontroll, vel vitende om at de har bidratt til å sørge for at vi alle går en tryggere og mer brannsikker hovedstad i møte. Resultat av nattens kontroll: Tre stengte (delvis stengte) objekter. Grunnen til dette var manglende ledelyssystem, og ledelyssystem ute av drift i kjellerlokaler, samt fysisk stengt rømningsvei. Tidsskriftet Brannmannen takker for en hyggelig og lærerik aften med brannforebyggende avdeling i Oslo.

COMMENTS