Ønsker avklaring om ansvar

HomeDiverse

Ønsker avklaring om ansvar

I forrige utgave av Brannmannen skrev vi om regresskravet som Gjensidige Forsikring rettet mot Lenvik kommune etter at en brann tok seg opp etter at brannvesenet hadde forlatt brannstedet.

Kravet ble senere trukket fordi Gjensidige hadde ansvarsforsikring både til huseier og kommunen og man ønsket derfor ikke å bruke ressurser på en rettssak som ville være en regressak mot seg selv. Fagdirektør brann i Gjensidige, Odd Rød uttalte likevel at de vil stille regresskrav neste gang man kommer opp i lignende forhold.
Brannmannen spurte Rød hvor de mener ansvaret til brannvesenet ligger i en situasjon hvor brannvesenet anser at brannen er slokket og overlater ansvaret til huseier?
– Ingen vet hvor ansvarsgrensene går i slike tilfeller fordi en slik sak aldri har blitt prøvd rettslig. Derfor er vi ute etter å prøve et regresskrav for å få avklart skadespørsmålet. Men etter min mening kan det ikke så enkelt at man overlater ansvaret til huseieren som har vært igjennom en sjokkartet hendelse med brann i sitt hus. Så er det spørsmålet om det er politiets ansvar som skadestedsleder eller brannvesenets ansvar. Uansett må det være noen som har et ansvar for at skaden ikke blir større og det ønsker vi en avklaring på, sier Rød.

I Lenvik har brannsjef Arnstein Smevik endret rutiner etter brannen, men han ønsker også en avklaring.
– Vi setter nå alltid folk igjen på brannstedet i en lengre periode, men for oss som er et deltidsbrannvesen innebærer dette økte lønnsutgifter. Vi ønsker nå en prinsipiell avklaring på når vi kan overdra ansvaret til huseier for videre vakthold slik det står i brannlovens § 6; sitat:
”Eier eller bruker skal etter en eventuell brann, eksplosjon eller annen ulykke sørge for vakthold og andre nødvendige sikringstiltak når leder av brannvesenet krever det” – sitat slutt. 
Den gråsonen som er i dag er utilfredsstillende og myndigheter og forsikring må gi oss klare føringer som sier hvor ansvaret ligger og hva som forventes av brannvesenet. Inn til videre må vi gjøre en individuell vurdering i hvert tilfelle. Det betyr kanskje at vi må rive mer enn vi gjorde tidligere, noe ikke politiet er glade for fordi det kan ødelegge deres muligheter til å finne årsaken, sier Smevik.

 

COMMENTS