Oljevernøvelse Tjeldsund på Norges Brannskole

HomeDiverse

Oljevernøvelse Tjeldsund på Norges Brannskole

”Øvelse Tjeldsund” ble gjennomført 4.- 6. mai i samarbeid mellom Kystverket, Norges brannskole, Kystvakta og sivilt innleide ressurser.

Melding om akutt forurensing:
”En tanker har grunnstøtt på Sandtorghella i Tjeldsundet og sluppet ut 200 m3 tungolje!”

Oljevernøvelsen er dermed i gang. Strategien legges allerede tirsdag ettermiddag, øvelsen fryses natta over, og klokka 08.00 onsdag morgen er store ressurser i sving. Det meste av forurensningen ble samlet opp på sjøen, og lange strandområder ble reddet fra å bli tilgriset av olje. Dette viste at med kort reaksjonstid, er det mulig å ta opp olje i vanskelige farvann.
Øvelsen ble gjennomført i Tjeldsundet mellom Ramstad, Skånland og Sandtorg med tilstøtende strandområder. Norges brannskole ble brukt som oppmøtested og base for undervisningsmessige og administrative landaktiviteter. Området viste seg også å være meget velegnet for øving med en rekke utfordringer i forhold til strøm, ekstremt korte avstander til land og med mange ulike strandtyper.
Samhandling mellom depotstyrkene og IUA samt mellom SKL sjø og SKL kyst/ strand, var et viktig element, og det kan konkluderes med en vel utført positiv og lærerik øvelse.

Deltakere på øvelsen: 

  • Kystverkets Beredskapsavdeling (Tromsøkontoret)
  • Representanter fra Norges brannskole
  • Norges brannskoles kursdeltakere innen skadestedsledelse i kyst- og strandsonen (fra Ofoten, Salten og Sør-Troms Interkommunale utvalg mot akutt forurensing).
  • Kystverkets depotstyrker i Lødingen og Tromsø.
  • Fartøyer med besetninger: KV Barentshav, KV Heimdal, taubåten TB Ocean Supplier, MS Balder, MS Draug og Kystverkets Oljevern 04 og Strandvern.
  • Logistikk- og administrativ støtte ble gitt fra Norges Brannskole.

Vivian Jakobsen, prosjektleder 
Norges Brannskole

COMMENTS