Nytt sikkerhetsutstyr til røykdykkere

HomeBrann

Nytt sikkerhetsutstyr til røykdykkere

Opp gjennom de siste 10- årene har vi hatt en stor utvikling av verneutstyr for røykdykkere. Vi har, jakker, bukser, hansker, støvler og hodebeskyttelse som isolerer meget godt. Røykdykkerne kan, i dag, oppholde seg inne i et brannobjekt med høyere temperaturer enn tidligere.

Dette er selvfølgelig en stor fordel for utøvelsen av vårt yrke, men det er også en stor fare under røykdykkerinnsats. Faren er at en røykdykker i dag ikke merker den høye temperaturen han er omgitt av, han kan utsettes for overtenning uten å merke forvarsel eller han kan gå for langt inn for utstyret plutselig ødelegges. Jeg har selv deltatt ved flere tester av røykdykkere under innsats. Vi har ved tester målt blant annet puls, kroppstemperatur, temperatur mot huden og temperatur inne i brannrommet.

For eksempel ble det ved en test på Karmøy i mars 1995, målt temperatur i brysthøyde/ hodehøyde på en røykdykker til ca 500 – 600 °C, og temperaturen under hjelmskallet var på 270 °C. Vedkommende røykdykker følte ingen ubehag. Røykdykkeren merket ikke at vitale deler som maskeglass, manometerglass og vernejakke ble sterkt skadet.
Disse tester viser at røykdykkere må ha noe som varsler om den temperaturen de er omgitt av. Det er kommet mange forskjellige forslag til temperaturvarslinger, som f. eks reduksjon av isolasjonsevnen i visse deler av vernebekledningen. Jeg har faktisk hørt at man noen steder velger å røykdykke uten hansker for å ha temperaturføling. Det siste er jeg sterkt skeptisk tiI.

Akustisk varsel

Tema har sterkt opptatt brannkonstabel Sigurd Andersen i Sandefjord brannvesen. Han har gjennom sitt arbeid, blant annet innen vernetjenesten, sett behovet for temperaturvarsling under røykdykking. Han har fra 19971998 hatt mange tanker i hodet, men fra 1999 har han jobbet med et system, som i dag har vært igjennom mange tester/demoer med mye positiv omtale.

Hvordan virker dette og hvordan er det bygget?

Dette er et rent mekanisk system med en væskebasert temperaturpatron. Den temperatur man vil ha varsel på, er på forhånd bestemt, og temperaturgiveren varsler ved den angitte temperaturen. Det vil bli gitt et akustisk varsel. Varsel gis med det samme prinsipp som ved det akustiske tilbaketogsignal. Fløyta får luft via en y-kuppling på lavtrykksiden på pusteutstyret. Den har en luftstrøm på ca. 2 liter/min. (Dette er det samme som tas ut til gjennomspyling av gassdrakter på laveste innstilling). Temperaturpatronen skal festes på røykdykkerens skulder, dette er for å føle den temperatur som er mest riktig i forhold til røykdykkerens bevegelser. Enheten som brukes er på ca. 5 x 10 cm.

Prosjektet er nå utprøvd på mange øvingssenter, og er dermed snart klart for markedet. Det er i dag ikke klarlagt hvem som kommer til å være forhandlere, men Andersen jobber med forhandlerkontakter og regner med å ha dette klart i løpet av kort tid. Han ser også på muligheten til litt forskjellige utforminger av systemet, alt etter kundenes ønsker.
Veien har vært lang, og det har vært mange møter og søknader som skal behandles. Andersen vil spesielt rette en takk til Nils Ottestad i firmaet «Ottestad Breathing Systems» i Tønsberg. Firmaet utvikler forskjellige typer ventiler, deriblant pusteventiler, og han har fått mye hjelp og støtte av dem.
Det ser ut som vi er på rett vei og «Brannmannen» vil med stor interesse følge utviklingen, og forhåpentligvis bruken av dette utstyr.

På spørsmål om pris på temperaturvarsel-systemet, har ikke Andersen dette klart ennå. Det er mange faktorer som spiller inn, men det vil ikke bli spesielt dyrt. Kanskje noen få tusenlapper, sannsynlig nærmere 2 enn 5. Vi ønsker lykke tiI.

 

Publisert: 04-03-2002

COMMENTS