Nytt oppdragshåndteringsverktøy?

Home110/Nødnett

Nytt oppdragshåndteringsverktøy?

Oppdragshåndteringsverktøyet Vision ble innført i alle 110-sentraler som et ledd i nødnettsleveransen. Hva vil skje med utvikling av oppdragshåndteringsverktøy og eierskapet?

Avdelingsleder Hans Kristian Madsen i DSB svarer:
    –    Vi avventer en avklaring av eierskapet til nødnettsutstyret og hvem som skal ha ansvar for drift og utstyr i fremtida. I dag er det Direktoratet for nødkommunikasjon som eier utstyret. Den teknologiske utviklingen går raskt og behovet for endringer og oppgradering kommer som en del av dette. Vision er snart installert i alle 110-sentralene, og det er ingen tvil om at det er Vision som gjelder. Brann- og redningsvesenet og 110-sentralene har oppnådd mye med likhet i utførelse og standardisering av oppdragshåndteringsverktøy. Blant annet er rapporteringsløsningen BRIS tatt i bruk fra 1 januar, koblet opp til Vision, og dette fungerer veldig godt. Nye løsninger krever nye anskaffelsesprosesser, avklart finansiering og brukertilpasning, og dette er omfattende temaer og prosesser som sikkert vil komme opp, etter at eierskap er avklart, sier Madsen.
Med hensyn til oppdatering og vedlikehold av Vision, svarer Direktoratet for nødkommunikasjon:
    –    Det vil også etter 2016 være behov for support, tilleggskjøp og videreutvikling av kommunikasjonssentralløsningene som er levert gjennom Nødnettprosjektet. DNK har fått i oppdrag å legge til rette for dette, og det gjelder også Vision. Vi vil gjøre det i samarbeid med DSB.
 

Publisert: 02-03-2016

COMMENTS