Nytt fra Brannskolen

HomeDiverse

Nytt fra Brannskolen

Urban Search and Rescue

I november sender Norges brannskole to deltakere på kurs i Texas for å tilegne seg kunnskap om urban søk og redning (USAR). Texas Engineering Extension Service (TEEX) er blant de fremste leverandørene av denne typen kurs i verden.

Kurset er todelt og vil i hovedsak gi kunnskap i teknisk søk og stabilisering ved bygningskollaps. Kurset vil samtidig gi en generell forståelse av kompleksiteten og utfordringene ved søk og redning i urbane strøk.
De senere år har det vært flere ulykker i Norge som kan relateres til emnet USAR ved bygningskollaps. Norges brannskole mener det er både viktig og riktig at skolen tilegner seg god kunnskap og kompetanse innen dette fagfeltet. Målsetningen med dette initiativet er å implementere USAR i kursplanene til kurs ved skolen.

Roger Hauge, rådgiver
Norges brannskole


Refleksjoner om krise- og katastrofeledelse

Norges brannskole, ved direktør Karl Erik Arnesen, ble av Høgskolen i Harstad forespurt om å holde et foredrag om krise- og katastrofeledelse sammen med førsteamanuensis Harald Torsteinsen under Forskningsdagene 2010.

Torsteinsen var med å etablere ledelsesstudiet ved ledelse, organisasjon og styringsseksjonen ved Høgskolen i Harstad for 21 år siden. 
Foredraget var lagt opp som en dialog mellom Torsteinsen og Arnesen. Dialogen tok utgangspunkt i ulike definisjoner av begrepene krise og katastrofe. Hoveddelen omhandlet, på den ene siden, ledelse av organisasjoner som er konstruert for å håndtere krise og katastrofer, og på den andre siden ledelse av organisasjoner som er i krise.

Dette foredraget er bare et av flere områder som Høgskolen i Harstad og Norges brannskole samarbeider om. Det er allerede etablert en intensjonsavtale mellom skolene som har resultert i konkrete prosjekter som EU-prosjektet PRETEAR og et felles høgskolestudium.
Høgskolen i Harstad og Norges brannskole vurderer videre å samarbeide om å etablere en stipendiatstilling innen krise- og katastrofeledelse.


Internopplæring i urban tauredning

22. juni var Kristian Schatvet fra Oslo brann- og redningsetat invitert til Norges brannskole for å demonstrere det nyeste tauredningutstyret på markedet, og for å oppdatere og kontrollere instruktørenes ferdigheter.

I henhold til kursplanen for Grunnkurs for brannkonstabel, skal opplæringen inneholde 12 timer (en og en halv dag) med innføring i urban tauredning. I følge Kristian har NBSK løst dette på en god måte, og han mener at skolen har fine øvelsesforhold og utstyr til alle.
Internopplæringen på brannskolen startet med en gjennomgang av det nyeste innen tauredningsutstyr. Instruktørene på brannskolen så straks fordelene med det nye utstyret, og de ble oppmerksomme på nye muligheter til utvidet bruk av tauredning. For eksempel kan utstyret gjøre det enklere med løft ut av trange rom. Utstyret gjør også oppheising av skadde personer og objekter lettere. Etter at alt var gjennomgått og demonstrert, var det deltakerne tur til å teste og bruke utstyret på skolens øvelsesområde.

Norske brannvesener kan kjøpe utstyr og opplæring hvor de vil. Det er viktig at utstyret er tilpasset lokale behov. Seler, tau og slynger skal byttes ut etter 10 år. Hvis utstyret ikke har vært i bruk i en reell aksjon, kan det være vanskelig å få bevilgninger til nytt utstyr. Men skal sikkerheten ivaretas, er dette helt nødvendig. NBSK har lagt seg på en minimalistisk utstyrssats som inneholder nok utstyr til å løse de fleste oppdrag. I tillegg til å ha utstyret er på plass, må de som skal bruke det trene regelmessig. 

COMMENTS