Ny røykdykkerveiledning underveis

HomeDiverse

Ny røykdykkerveiledning underveis

10 år etter at dagens røykveiledning kom, er DBE i gang med å sluttføre arbeidet med revisjon av gjeldende røykdykkerveiledning. Den nye røykdykkerveiledningen vil følge internkontrollforskriftens prinsipper. DBE har som utgangspunkt at veiledningen skal være klar i juni i år, men når en trykt versjon foreligger er ikke avgjort enda.

I den nye røykdykkerveiledningen vil det være kun tre nivåer, 0,1 og 2. Nivå 3 i dagens veiledning vil bli strøket. For slike store røykdykkerinnsatser som beskrevet i nivå 3, vil det kreves særskilt beredskaps- og innsatsplanlegging.
Den nye veiledningen beskriver innsatsen ut i fra hvilken risiko det er i objektet og hvilke ressurser brannvesenet har. Nivå 0 er som tidligere, innsats uten inntrengning i objektet. Nivå 1 er innsats med et røykdykkerpar og nivå 2 er innsats med to røykdykkerpar.

Forskjellen fra dagens veiledning er at innsatsen skal vurderes ut i fra hvilket stadie som brannen er i og hvor store areal som omfattes eller kan bli omfattet av brannen. Stadiene deles opp i røykutvikling, brann i del av objekt og fullt utviklet brann.
– den nye røykdykkerveiledningen vil være risikobasert, og brannvesenet må vurdere situasjonen i hvert enkelt tilfelle. Vi har basert oss på kvadratmeterinnhold for å sondre mellom de ulike risikoer, men det er selvfølgelig ikke meningen at man skal måle opp objektet før innsats. Poenget er at ved å anslå cirka størrelse på et objekt, så har man også en formening om hvilke begrensninger eller muligheter man har ut i fra tilgjengelig vannmengde.

Det gir også en pekepinn på hvilke ressurser som er nødvendige for å beherske en situasjon. Vanlige strålerør som gir 200 -300 m/liter danner grunnlaget for de vurderinger som er gjort i utkastet til veiledning.
– denne nye røykdykkerveiledningen vil ikke være veldig ulik tidligere veiledning, men vi er opptatt av at brannmannskapene skal tenke risiko og ressurser ved røykdykkerinnsatser. Det er også viktig å få fram at den risiko man utsetter seg for ved røykdykking skal stå i forhold til forventet utbytte av innsatsen. Det håper vi nå å få frem, sier sjefsingeniør Hans Kristian Madsen i DBE til ”Brannmannen”.  

Hva med innsatslengde, er det noen nye begrensninger her?
– Når det gjelder innsatslengde vil det også her måtte vurderes ut i fra situasjonen man står over for. Imidlertid er det i den nye veiledningen lagt opp til at røykdykkernes angrepsslange ikke bør være mer enn to slangelengder, det vil si ca 50 meter. Videre skal sikringsslangen rekke minst like langt som angrepsslangen.

DBE sender utkastet til ny veiledning ut til noen få utvalgte brannvesen med en kort frist for eventuelle kommentarer, før den justeres og gjøres tilgjengelig både på DBEs hjemmesider og etter hvert som egen trykksak. 

 

Publisert: 03-03-2003

COMMENTS