Ny felles sentral

Home110/Nødnett

Ny felles sentral

Alarmsentral Brann Øst As er navnet på den nye 110-sentralen som skal dekke Follo og Mosseregionen. Sentralen er et resultat av sammenslåing av de tidligere 110-sentralene for Follo og Mosseregionen.

– Den fremste årsaken til at vi ønsket en ny og større 110-sentral var kravene som kom i etterkant av den omtalte ÅrvolI-brannen i Oslo i 1998. Oslo brann- og redningsetat fikk da kritikk for manglende rutiner og et av kravene var at alarmoperatørene må kunne holde kontakt med innringer til brannvesenets innsatsstyrke er ankommet skadestedet. Dette er umulig å klare med en 1-mannsbetjent alarmsentral, sa daglig leder Hans Erik Andersen ved åpningen av Alarmsentral Brann Øst 20. mars.

Den første kontakten med Moss om et samarbeid var allerede i 1999. Selskapsformen i Follo (AS) og måten brannvesenet i Moss er organisert på, gjorde prosessen lettere og formelt var samarbeidet på plass i september i fjor. Fra 7. januar startet det opp med operativ drift i Drøbak.
Alarmsentralen har 10 operatører, en operativ leder, driftskonsulent, teknisk inspektør og daglig leder. Sentralen vil dekke 166.000 innbyggere i 14 kommuner. I tillegg til de rene nødmeldinger vil sentralen fokusere på utvikling av eksisterende og nytilknytning av brannalarmportefølje. Kostnad pr. innbygger for alarmsentralen er i dag kr. 13.

– De største fordelene med en felles 110sentral er større rekrutteringsmuligheter, tomannsbetjening, reduserte driftskostnader og et rendyrket fokus på alarmtjenester. Dessuten krever fremtiden storre enheter, mer komplisert teknikk og høyere kvalitet og vi håper gjennom dette samarbeidet å være i forkant av de økte kravene, uttalte Andersen som har invitert andre kommuner i Østfold til et samarbeid. Østfold har i dag 110-sentraler i Halden, Sarpsborg og Fredrikstad og myndighetene ønsker en sentral for hele fylket. Da bør det være naturlig å se på om andre kommuner kan tilknyttes til vår sentral framfor å oppruste andre sentraler.

I 2004 når ny brannstasjon står ferdig i Moss, vil sentralen flyttes dit. Sentralen eies i dag av Frogn kommune og det interkommunale selskapet MOVAR som organiserer Mosseregionen interkommunal brannvesen.

 

Publisert: 04-03-2002

COMMENTS