Minneord til John Olafsen

HomeDiverse

Minneord til John Olafsen

Vi har mottatt den triste melding om at vår kollega John Olafsen er død. Han var i fullt arbeid frem til 18.desember.

Med Johns bortgang har vi som arbeider i Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) mistet en avholdt og dyktig kollega og venn.
John begynte i direktoratet allerede i 1978. Han kom inn som et friskt pust med bred erfaring og stor handlekraft, og vant fort respekt i det som den gang het Statens Sprengstoffinspeksjon (SSI).

John hadde utdanning som ingeniør og bakgrunn fra industrien og Arbeidsdirektoratet, før han begynte i SSI. Inntil 1989 arbeidet han med sikkerhet i industriell virksomhet. Siden har han arbeidet med oppgaver knyttet til kommunale brannvesen. Dette har gjort ham til en kjent og respektert person i kommunene. Etter at han var på tilsyn på Træna så sent som i oktober 2000, har han i forbindelse med sitt arbeid for DBE vært i alle landets kommuner.

Det som preget John fremfor noe, var hans entusiasme og driftighet. Han arbeidet målbevisst og med stor innsats for et godt og effektivt brannvern. I sin kontakt med landets brannvesen var han både et korrektiv gjennom utøvelse av tilsyn og en veileder som ledelsen i kommunale brannvesen ofte tok kontakt med for å få råd. Disse rollene behersket han til fulle, med sin naturlige autoritet og samtidig vennlige og hjelpsomme vesen.

John likte arbeidet sitt, og det preget også hans innstilling og væremåte. Han var svært arbeidsom og påtok seg mer enn de fleste. Han hadde et ønske om å bidra til stadig bedre brannsikkerhet for folk flest. Og han sa at arbeidet ga resultater. Særlig gledet han seg over at det brannforebyggende arbeidet de siste årene har økt både i kvalitet og omfang.
John vil bli husket som en kjær, respektert og humorfylt kollega med godt utviklede sosiale evner. Han var et helstøpt menneske med meningers mot og med et godt forhold både til de som var enige og uenige med ham. Derfor nøt han stor tillit både faglig og som medmenneske og ble alltid lyttet til. Vi vil savne Johns klokskap, integritet og entusiasme.

 

Publisert: 05-01-2001

Newer Post

COMMENTS