Northamptonshire tar grep

HomeMateriell/Stasjoner

Northamptonshire tar grep

Northamptonshire Fire and Rescue Service (NFRS) som er nabofylket til Warwickshire var et av mange brannvesen som så etter alternative løsninger for å bedre mannskapenes sikkerhet.

Dan Moore fra ”Special Operations” i brannvesenet tar imot Brannmannens utsendte på en unormalt varm vårdag i mars. 
Noe måtte gjøres

– Hendelsen i nabofylket gikk veldig hard inn på oss, sier Moore. Dessverre har det vært alt for mange av våre kollegaer som har omkommet i tjeneste og det er et faktum vi ikke kan akseptere. Vi er i en kontinuerlig prosess med å utarbeide risiko og sårbarhetsanalyser og vi har vurdert ulike metoder, verktøy og endringer av opperasjonelle prosedyrer for å nå vår målsetning. Denne prosessen ble naturligvis intensivert etter hendelsen i Warwickshire, fortsetter Moore.

Skjærslokker som en del av løsningen
I 2008 ble det utarbeidet en strategisk plan for endring av prosedyrer, opplæring og øvelser. Samme året ble de første tre skjærslokkerne bestilt. Dan Moore er svært fornøyd med at han får hundre prosent støtte for prosjektet fra høyeste hold i brannvesenet og at ledelsen har klokketro på systemet. I dag har Northamptonshire Fire and Rescue Service skjærslokker på 12 av mannskapsbilene og verktøyet vil i fremtiden være standardutstyr på alle nye mannskapsbiler. I tillegg har de flere mindre kjøretøy med skjærslokker og tomannsbemanning, ikke ulikt det vi kjenner som en framskutt enhet. Disse enhetene blir satt inn i distrikter der de i dag ikke har skjærslokker eller kompetanse til å bruke dem.

Utvikling og opplæring
Northamptonshire fire and rescue service er I dag utvilsomt ledende I Storbritannia med hensyn til bruk av skjærslokker og utvikling av prosedyrer. Dette gjør den til en viktig ressurs og de står for opplæringen av andre brannvesen som ønsker det.

Det enste saliggjørende?
Med denne voldsomme satsningen på skjærslokkere kan det virke som at dette verktøyet er det enste saliggjørende og at det løser alle utfordringer.  Dan Moore understreker at så ikke er tifelle. De er veldig klar over at skjærslokkeren er et verktøy blant mange som de bruker når det er riktig. 
Vår filosofi i så måte er at alle skal få en god opplæring både med hensyn til bruk og ikke minst takstiske disposisjoner slik at de ved hvert enkelt tilfelle er i stand til å avgjøre om skjærslokkeren skal brukes eller ikke. I etterkant, under en evaluering kan utrykningslederen få spørsmål om hvorfor han ikke prioriterte skjærslokkeren, eller hvorfor han gjorde det. Vi vil aldri lage en prosedyre som sier at man uansett skal benytte skjærslokker før man eventuelt går inne med røykdykkere. Alle branner er ulike og det man gjør riktig i den ene tilfelle kan bli helt galt i neste.

Fakta
Northamptonshire er ca 10 mil, nord for London
2400km²
700,000 innbyggere
Northamptonshire består av seks større byer

Northamptonshire fire and rescue service 
580 ansatte
Etablert i 1974
22 brannstasjoner derav åtte som er bemannet med heltidsstyrker og de resterende 14 med deltid. I tillegg til dette finnes det en del innkallingsmannskaper. 
 

COMMENTS