Nordiske Brannmenns Studiedager

HomeDiverse

Nordiske Brannmenns Studiedager

De Nordiske Brannmenns Studiedager (NBS) ble i år avviklet i Finlands hovedstad Helsingfors. Alle de nordiske landene og Storbritannia var godt representert, samt gjesterepresentanter fra Polen og Spania.

Deltagerne fikk et godt innblikk i den finske redningstjenesten gjennom ulike foredrag av representanter fra den sentrale redningsledelsen. Av 450 kommuner har finnene samordnet 20 «interkommunale» brannkorps for å utnytte redningstjenestens ressurser best mulig. Det ser ut til fremdeles å være en god moral og kompetanse i den finske redningstjenesten.

 

Samarbeid over landegrensene

Redningssjefen i Helsingfors fremhevet fokuseringen som har vært på redningsarbeid over hele verden, og ønsket seg mer samarbeid i Europa og ikke minst i Norden for å kunne dra veksler på hverandres kunnskaper og erfaring. Her er det sikkert mye «gratis» å hente. Et eksempel på dette er European Fire Service Tunnel Group, som er en sammensatt spesialgruppe fra forskjellige land for å diskutere problemstillinger/løsninger vedrørende tunnelbranner. Denne gruppen møtes to ganger i året, og den norske representanten er overingeniør Erling Falck-Ytter fra Asker og Bærum brannvesen.

Kvalitetsikring

Taisto Hakala som leder Helsingfors redningsverk’s ambulansetjeneste fremhevet det «nye» i tiden at arbeidet som er utført må kvalitetssikres og dokumenteres. Dette krever dagens samfunn og er en utfordring for redningstjenesten som tidligere har vært et nokså lukket samfunn. Helsingfors har laget et meget godt system for dette innen ambulansetjenesten som sikkert er interessant for andre sammenlignbare organisasjoner i Norden.
En kvinnelig forsker Teija Mankkinen har forsket på karriereplan for brannmenn i Helsingfors. Her var det mange i salen som nikket gjenkjennende når hun kom inn på «problemstillingene» til brannmenn og det viser igjen hvor mye våre finske kolleger fokuserer på redningspersonell. Dette arbeidet er interessant lesestoff for norske brannfolks fagforeninger.

Fire Brigades Union med som fast medlem

Årets studiedager ble historiske ved at Fire Brigades Union (FBU) ble fast medlem i De Nordiske Brannmenns Studiedager.
Vicky Knight som er ansatt i Liverpools Fire Brigade og er sekretær i FBUs avd. National Woman’s Committee, holdt et engasjerende innlegg hvor hun takket på FBUs vegne og fortalte en del om deres virke i UK. Fagforeningsvirksomheten i UK er nok en «litt annen verden» enn det vi er vant med, ikke minst på grunn av sin størrelse med 57000! medlemmer. Men FBU har vært gjennom mange tøffe tak bla. i Thatcher tiden med mye streik og bråk, sa her er det mye erfaring på godt og vondt å lære for de nordiske tillitsmenn.

FBU er en mangfoldig organisasjon med bla. egen underavdeling for kvinner – 2500 kvinner hvorav 500 brannfolk. Vicky var engasjert på de homofiles vegne, og kunne fortelle at det er en egen underavdeling for lesbian/gay people.
Litt spesielt for norske fagforeninger kanskje. FBUs delegasjon bestod av brannfolk fra England – Skottland – Wales – Irland, så her var der mye nytt og interessant å høre utover de sene nattetimer. Representanten fra Belfast har trolig vært gjennom mer som brannmann enn vi nordboere noen gang kommer til å oppleve – heldigvis.
Til slutt vil vi presisere at Norsk Kommuneforbund var representert på for oss et nytt bekjentskap- Anne Grethe Skårdal fra Arbeidsutvalget i NKF. Anne Grethe var tydelig interessert og spurte og grov om brannmennenes virke, en hyggelig representant som vi håper fikk noen fine og innsiktsfulle dager på Studiedagene.

 

Publisert: 05-07-2001

COMMENTS