Nødetatene i Gran Sammen i nytt bygg

HomeMateriell/Stasjoner

Nødetatene i Gran Sammen i nytt bygg

Et felles bygg for alle de tre nødetatene på Gran i Oppland har lenge vært et ønske. Nå er de nødvendige politiske vedtak gjort og et nytt bygg skal stå ferdig høsten neste år.

Det var brannsjef Arne Moksnes som startet prosessen da han for ca. ti år siden kastet ut tanken om et felles bygg i en samtale med en journalist. Dagen etter var saken slått opp stort i lokalavisen hvor de aktuelle leieboerne uttrykte seg positivt om tanken. Likevel skulle det altså ta over ti år før tanken var realisert. 
– Det har vært en lang og kronglete vei med mange meninger og vurderinger, men etter hvert trengte løsningen seg fram. Lensmannskontorene på Gran og Lunner har blitt slått sammen og er i behov av større plass. Det samme gjelder oss i brannvesenet som har en liten stasjon hvor det ikke ville vært plass til dagkasernerte mannskaper som vi starter med neste år. Her er også ambulansen stasjonert idag. I tillegg skulle man etablere en interkommunal legevakt, sier Moksnes.

Fellesbygget blir på ca. 3.300 kvadratmeter hvor Gran og Lunner brannvesen får i underkant av 1.000 kvadratmeter. Kostnadsrammen på bygget er på 85 millioner kroner. Bygget er et offentlig/privat samarbeid hvor nødetatene blir leietagere. Byggestart er berammet til høsten i år med ferdigstillelse neste høst. 
Brannsjef Moksnes ser fram til både nye og større lokaler, men også et bedre samarbeid på flere arenaer.
– Vi får både mye større inne- og uteareal som gjør effektiv drift og øvelsesvirksomhet enklere. I tillegg blir utrykningsveiene mye lettere enn i dag hvor det er vanskelig for mannskapene å komme raskt til stasjonen i trafikkerte tider på døgnet.

– Nå vil vi fremover jobbe aktivt for å utvikle samarbeidsrutiner med våre nye naboer som kan gjøre det samlede nødtilbudet til innbyggerne enda bedre. Dette gjelder operative rutiner på skadestedet, men vi ønsker også å se på om vi kan jobbe bedre forebyggende sammen. I dag arbeider politiet forebyggende mot ungdommer og her tror jeg at brannvesenet bør bidra for vi har flere sammenfallende interesser, avslutter Arne Moksnes.    

COMMENTS