Narvik mister døgnbemanning

HomeDiverse

Narvik mister døgnbemanning

- 20. desember tar kommunestyret en avgjørelse på om vi mister den døgnkontinuerlige beredskapen på brannstasjonen i byen. På formannskapsmøtet 6. desember fikk vi ingen klare signaler om hva som kommer til å skje. Høyre hadde blant annet foreslått å legge ned den forebyggende avdelingen til fordel for utrykning, slik at forslagene spriket i alle himmelretninger. Det forteller brannsjef i Narvik, Edvar Dahl til bladet Brannmannen.

Nok en gang «tukler» politikerne i Narvik med døgnkasernert brannberedskap i kommunen. En kommune med sykehus, sykehjem, tung industri, mye trafikk på vei og jernbane og som nylig mistet to mennesker i en tragisk brann. Narvik kommune har i underkant av 20.000 innbyggere, og politikerne ser seg blind på forskriftenes krav til kasernert styrke.

Da vi gjorde risikokartlegging i 1997, kom vi fram til at vi måtte ha døgnbemannet beredskap på brannstasjonen for å holde oss innenfor 10 minutters regelen til sykehus og sykehjem. Dersom politikerne nå får gjennomslag for å redusere bemanningen på natta fra kasernerte til hjemmevakt, må vi gjennomgå risikokartleggingen nok engang. Dette for å prøve å finne kompenserende tiltak for 10 minutters regelen. Om vi klarer det, gjenstår å se. Jeg tror ikke det, sier Dahl.

 

På banen

Også brannkorpsforeningen er på banen i denne saken. En rekke møter har vært avholdt med politikerne i byen, for dermed å informere om hva konsekvensen blir ved en reduksjon av beredskapen.
– Vi må forsøke å få politikerne til å forstå at vi er en ressurs for kommunen, ikke bare en utgiftspost. Frem til nå har vi rykket ut på blant annet rundt 400 trygghetsalarmer. Hvem skal gjøre dette dersom vi mister den døgnkontinuerlige beredskapen på stasjonen, undrer Svein Rydholt seg på. I et lengre leserinnlegg i bladet «Fremover», kommer brannkorpsforeningen inn på ARE-utbyggingen og ikke minst scenariet på Solplassen, der to personer omkom i brann i fjor.- Inngangsbilletten til 110-sentral for det nye politidistriktet, ligger helt klart i å ha en døgnbemannet brannstasjon. Dersom denne forsvinner, ja da gir vi fra oss muligheten til å etablere en fremtidig sentral for Hålogaland politidistrikt. I utgangspunktet er det bare Harstad, Vågan og Narvik som konkurrerer om sentralen. Harstad har fått sete for det nye politidistriktet. Det vil være naturlig at Harstad støtter Narvik i denne saken, skriver Åge Sørensen på vegne av Narvik brannkorpsforening.

DBE på banen

– Nok en gang taler DBE med to tunger. På et møte i Harstad nylig uttalte DBE at kommunen måtte inn med kompenserende tiltak dersom ikke 10-minutters regelen ble overholdt. Mens lovavdelingen sier noe annet. Man kan bli frustrert av mindre, avslutter brannsjef i Narvik, Edvar Dahl. 

Publisert: 05-12-2001

COMMENTS