Nærmeste enhet?

HomeDiverse

Nærmeste enhet?

Som det står i Dimensjoneringsforskriften så skal nødstilte ha hjelp fra den innsatsstyrken som har kortest innsatstid.

Dette er et prinsipp som bør være en selvfølge, og enkelt å overholde. Gjennom innføringen av Nødnett og derigjennom Vision som oppdragshåndteringsverktøy så man for seg at dette skulle bli en positiv og bra sak både for publikum/nødstilte og innsatsmannskapene ved at det nye systemet tok seg av de riktige valgene. Det ble ikke helt slik.

Ikke som forventet
Det ble tatt for gitt at dette var i orden. Det er en teknisk sak som burde være relativt enkel i den store sammenhengen her. Overraskelsen var stor da det ble oppdaget i Oslo at dette ikke var tilfelle. Etter en tids bruk ble det reagert på flere rare bilvalg i forhold til kjøreavstand ved ulike hendelser. Det ble da sjekket grundigere, og det viste seg at systemet i mange tilfeller gjorde svært rare veivalg, noe som medfører at systemet ikke nødvendigvis velger bilen som vil være raskest fremme på hendelsesstedet. Det har vist seg at den velger kjøreruter på småveier i stedet for hovedveiene som har raskere fremkommelighet, selv om de kan være litt lengre. Det tillater enkelte steder ikke å krysse trikkespor som går i kjørebanen, noe som er uheldig når en brannstasjon ligger langs med trikkesporet. Og det velger kjøreruter som går tvers gjennom bygninger.

Dette er nok ikke noe stort problem for store deler av landet. Men der 110-sentralen kan være i den situasjonen at den kan velge mellom flere ulike brannstasjoner, noe som vil være tilfelle i alle de større byene, vil dette kunne oppstå. Ved innføringen av Vision kuttet Oslo brann- og redningsetat (OBRE) ut de gamle distriktsgrensene som ble brukt i FAS-programmet, og overlot det riktige bilvalget til Vision. Noe som nå viser seg at ikke har slått heldig ut en del steder i byen, hvor faktisk ikke bilen med kortest utrykningstid velges.

Konsekvenser
Brannmannen tok en prat med avdelingssjef Ragnar Kvennodd i kommunikasjonsavdelingen hos OBRE for å høre litt nærmere om disse utfordringene.

Hvilke konsekvenser har det fått at ”systemet” ikke velger riktig bil?
– OBRE har opplevd at vi får korteste vei med forslag til å bruke for eksempel gangveier og gangbruer eller underganger for gående. Heldigvis har vi god kunnskap og kjennskap til byen vår. Vi har ikke noen avvik med fatale konsekvenser.
 
Hva gjøres videre fremover for å rette opp i dette?
– Feilen ble oppdaget høsten 2011 og meldt inn. Feilen er i disse dager i ferd med å finne sin løsning. Det er Nordeca som kartprodusent som må gjøre en jobb med kartgrunnlaget. Nordeca, DSB og BDO har god oversikt og kontroll.
 
Hva synes du om leveransen så langt?
– Leveransen har hatt mange utfordringer, som løses på veien. Det vi ser er at verktøy for statistikkhåndtering ikke er med i leveransen, og at produksjon av hendelseslogger ikke er koblet til DSBs rapporteringssystem. Det utvarsles brannvesen og produseres logger, men vi må telle manuelt for å få statistisk grunnlag. Forteq som er leverandør av Vision og Vision Boss har en modul som kan benyttes til statistikkgrunnlag. Denne modulen ble valgt ut fordi DSB skulle lage en egen løsning. Det ble etter det jeg husker lovet i 2007. Vi har via 110-Forum hatt denne problemstillingen oppe med DSB ved flere anledninger. Jeg vet også at NBLF har gjort det samme, avslutter Ragnar Kvennodd.

COMMENTS