Mot samarbeid over fylkesgrensene

HomeDiverse

Mot samarbeid over fylkesgrensene

Som i andre saker som gjelder samarbeid mellom brannvesen, ser det ut til at det må gå flere tiår fra de første tankene fremsettes til ting konkretiseres. Slik har også forhistorien vært for Drammen, Lier, Sande og Svelvik som nå har bestemt seg for å utrede et nærmere samarbeid.

Mange tanker om samarbeid har blitt fremsatt opp gjennom årene i Drammensregionen. Samarbeid både vestover mot Eiker-kommunene, mot Lier og sørover mot Vestfold har vært diskutert, men så langt har det endt opp i det interkommunale samarbeidet mellom Drammen og Lier som har vært siden 1982.

At det er kommunene Drammen, Lier, Sande og Svelvik som nå diskuterer et regionalt samarbeid er ikke oppsiktsvekkende. Brannsjefen i Drammen og Lier, Torgeir E. Andersen er siden våren 2000 også brannsjef for Sande kommune og kommunene samarbeider på det forebyggende arbeidet og med beredskap. Blant annet har kommunene felles overbefalsvakt. Sande og Svelvik har gjennom årene alltid hatt tilknytning til 110-sentralen i Drammen selv om kommunene ligger i Vestfold fylke.

Arbeidet med utredning av regionalt samarbeid startet i mars og styringsgruppe med politikere, ansatte og kommuneledelse samt arbeidsgrupper er nedsatt. Så langt er alle løsninger åpne. 
På politisk nivå er man positive til et nærmere samarbeid. Fra Sande og Svelvik kommuner foreligger vedtak som fastslår at lokale brannstasjoner skal opprettholdes og deltidsmannskapene i kommunene skal beholde sine jobber.  
Drammen og Lier brann- og feiervesen er i dag et interkommunalt selskap organisert etter kommuneloven. En utvidelse må klareres med eierkommunene.

Brannsjef Torgeir E. Andersen sier til «Brannmannen» at så langt er viljen til å tenke nytt stor og alle bidrar positivt i prosessen. Den beste løsningen for et samarbeid vil nok være et interkommunalt selskap (IKS) etter ny lov om interkommunale selskaper slik som Vestfold Interkommunale brannvesen, sier Andersen. Det vil være lettere administrativt med ett styre å forholde seg til enn tre/fire eierkommuner og det vil være problematisk med hensyn til økonomi og personalpolitikk uten et IKS.

I prosessen videre er det viktig å bruke god tid og vi legger stor vekt på informasjon til de ansatte og at de ansatte er involvert i styrings- og arbeidsgrupper. Samarbeidet mellom kommunene har historisk vært veldig bra og vi har alltid hatt god kontakt, men prosessen viser at alle har noe å lære av hverandre, avslutter Andersen. 
 

Publisert: 05-09-2000

COMMENTS