Modne for skraphaugen

HomeDiverse

Modne for skraphaugen

Kommunen har godkjent brannordning, men kravene er ikke oppfylt pga. tilstanden til de tre utrykningskjøretøyene. Brannmannskapene har sagt ifra at de ikke aksepterer at Sauda brann- og redningsvesen ikke har tilfredsstillende utstyr.
– Vi venter at noe skjer snart. For det første er ikke brannbilene godkjente til sitt bruk i den tilstand de er i nå. Bilene kan heller ikke bringe med seg vann slik at røykdykkere kan settes i innsats med det samme vi er fremme på et brannsted, sier tillitsvalgt for mannskapene,

Arild Haavelsrud til Haugesunds Avis. For å kunne sende inn røykdykkere med en gang, må bilene ha vanntanker på minst 2500 liter. Bilene i Sauda har samlet bare 1600 liter. Da kan ikke røykdykkere sendes inn før slangene er koblet opp til en annen vannkilde.
– Da går det fort 5- 10 minutter før røykdykkerene er klare til innsats. Mannskapene blir satt i et alvorlig dilemma. Loven sier at vi ikke kan gå inn uten tilstrekkelig med vann tilgjengelig. Hva skal en da gjøre når det står om liv?, spør Haavelsrud.

Brannvesenet har en Willys brannbil fra 1963 som ikke lenger blir regna som brannbil. Den blir brukt til å frakte utstyr og mannskap, pluss en vanntank på 600 liter. I dag er det ikke mulig å skaffe deler til bilen. Brannbil nummer to er en Unimog fra 1975 som ikke tilfredsstiller kravene til førsteutrykningsbil. Den har en tank på 1000 liter og er så full av utstyr at den er på grensen til overlast. Med en 120- HK motor og en totalvekt på sju tonn, går farten ned i 40- 50 km/t i den minste motbakke. Redningsbilen, som også er den eneste mannskapsbilen, er en VW Transporter fra 1984. Den er registrert for seks personer, men er så overlesset med utstyr at den bare gir rom for to personer hvis man skal kjøre lovlig. Motoren er så fullstendig utslitt at motoren ikke drar på 4. gir på flat mark. 
Brannmester Jan Birger Eide i Sauda er frustrert.

– Hvem sitt liv skal vi velge først hvis situasjonen oppstår og røykdykkerene ikke kan gå inn? Mannskapene føler sitt ansvar, men skulle noe skje med dem er ansvaret mitt. De hadde nok helst stupt inn hvis det var virkelig alvor. Men rent juridisk måtte jeg si at de skulle vente, og det ville ikke være noen god situasjon, sier brannmesteren.

Etter at denne saken sto på trykk i Haugesunds Avis, har brannstyret i Sauda bedt kommunestyret om å avsette midler til ny brannbil. Ønsket er at ny brannbil kan være på plass til juni 2001.
 

Publisert: 05-05-2000

COMMENTS